Casa de pensii Dambovita

Casa Judeteana de pensii DambovitaLegaturi utile

» valoare punct de pensie
917,5 lei
» bilete tratament
2017
Arhiva 2016
Arhiva 2015
Arhiva 2014
Arhiva 2013
Arhiva 2012
Arhiva 2011
» bilete odihna
» Noutati
08.01.2014

Potrivit art. IV din OUG nr. 113/18.12.2013, OUG nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

 1. Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecţie care se aplică punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, este:
  • 1,12 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011, inclusiv;
  • 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 201, inclusiv;
  • 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2013 – 22 ianuarie 2013, inclusiv;
 2. În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), indicele de corecţie se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data înscrierii iniţiale la pensie;
 3. Drepturile de pensie, rezultate în urma aplicării indicilor de corecţie prevăzuţi la alin. (1), se cuvin începând cu data de 7 noiembrie 2013.

18.12.2013

Având în vedere prevederile:

 1. Legii nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014;
 2. Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm următoarele:
 4. Începând cu data de 1 ianuarie 2014 valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei;
 5. În anul 2014 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,07;
 6. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, potrivit art.16 din Legea nr. 340/2013 este de 2298 lei;
 7. Pentru anul 2014 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:
  1. pentru condiţii normale de munca: 31,3%;
  2. pentru condiţii deosebite de munca: 36,3%;
  3. pentru condiţii speciale de munca şi pentru alte condiţii de muncă: 41,3%.

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă. În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de contribuţie de 4,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat;

Diferenţa dintre cotele de contribuţie de asigurări sociale aprobate prin lege, funcţie de condiţiile de muncă, şi cota de contribuţie individuală de asigurări sociale se suportă de angajator.

 1. La stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale se are în vedere valoarea corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, respectiv 11490 lei;
 2. Nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 804 lei, iar nivelul maxim de 11490 lei;
 3. Cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel:
  1. în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2298 lei;
  2. în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1149 lei;
 4. Începând cu 1 ianuarie 2014, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii, respectiv 633 lei.
 5.      Cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv;

În anul 2014 tariful pentru un talon de plată  la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata pensiei în cont curent sau în cont de card este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv;

 1.       Conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 340/2013, drepturile de                pensii obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive, cu excepţia drepturilor de pensii ale consilierilor de conturi, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat;
 2.      Începând cu data de 1 ianuarie 2014 indicele de corecţie utilizat la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii de către participanţii la fondurile de pensii administrate privat este de 0,85623.

09.12.2013

ÎNCEPÂND CU 09.12.2013 SE SUSPENDĂ AUDIENŢELE având în vedere lucrările de închidere de an.

Audienţele vor fi reluate începând cu 27.01.2014

Pentru orice problemă vă adresaţi exclusiv la ghişee


27.11.2013

Potrivit HG nr. 872/14.11.2013 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat, pentru anul 2013 se stabileşte valoarea de 265 de lei a ajutorului anual.

În luna decembrie/2013, în judeţul Dâmboviţa, de acest ajutor bănesc va beneficia un număr total de 532 de persoane.


14.11.2013

Începând de astăzi, 14 noiembrie 2013 şi până pe data de 21 noiembrie se pun în vânzare biletele de tratament pentru ultima serie din acest an. Listele cu persoanele beneficiare au fost afişate pe site şi la sediul instituţiei.

Au fost alocate în mod automat 99 de bilete şi avem disponibile, pentru aceeaşi perioadă bilete, în staţiunile: Govora (2 bilete), Slănic Prahova (6 bilete), Căciulata (44 bilete), Amara (3 bilete), Mangalia (3 bilete), Sovata (2 bilete), Herculane (15 bilete), Călimăneşti (5 bilete), Covasna (23 bilete), Lacu Sărat (2 bilete), Olăneşti (5 bilete), Techirghiol (10 bilete), Tg. Ocna (2 bilete), Tuşnad (1 bilet) şi Vatra Dornei (2 bilete).

Data intrării în staţiune este perioada 29 noiembrie – 2 decembrie.

Persoanele interesate sunt rugate să se prezinte la sediul instituţiei noastre, compartimentul «  Bilete de tratament »,  cu recomandarea medicală, actul de identitate, cuponul de pensie şi contravaloarea unui bilet.


14.11.2013
28.10.2013
28.10.2013

Pentru seria 13 a acestui an Casei Judeţene de Pensii Dâmboviţa i-au fost alocate în mod automat 213 bilete de tratament în staţiunile: Covasna, Călimăneşti, Olăneşti, Căciulata, Slănic Prahova, Tuşnad, Felix, Techirghiol, Sângeorz, Amara, Mangalia, Herculane, Govora, Sovata şi Pucioasa, cu intrare în staţiune în perioada 12 – 15.11.2013.

Bilete se pot achiziţiona în perioada 28.10.2013 – 05.11.2013 de la ghişeul Compartimentului « Bilete de tratament », la parterul instituţiei. Listele cuprinzând beneficiarii acestor bilete au fost deja afişate pe site-ul Casei de Pensii, cât şi la sediu.

De asemenea, Casa de Pensii informează persoanele interesate, care nu au solicitat acordarea unui bilet de tratament în această perioadă, că dispunem de un număr de 54 de bilete disponibile în staţiunile: Govora (4), Slănic Prahova (5), Herculane (13), Lacu Sărat (2), Amara (4), Căciulata (15), Tg. Ocna (2), Văleni de Munte (2), Sovata (1), Ocna Şugatag (2) şi Techirghiol (4).

Pentru obţinerea unui bilet îi invităm pe doritori cu documentele necesare (recomandare medicală, cupon pensie, act de identitate, cerere tip) la sediul instituţiei noastre în cel mai scurt timp.


10.10.2013

Casa Naţională de Pensii Publice reaminteşte beneficiarilor săi că prin dispoziţiile O.U.G. nr.17/2012  privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate, Guvernul a reglementat restituirea eşalonată a sumelor reţinute de la data de 1 ianuarie 2011 până la data de 30 aprilie 2012.

Pentru sumele reţinute în perioada ianuarie – martie 2011 restituirea s-a realizat în tranşe egale în perioada iunie – august 2012.

Pentru sumele reţinute în perioada aprilie 2011 – aprilie 2012 restituirea s-a realizat conform graficului prevăzut în Hotărârea de Guvern nr.850/2012, în perioada septembrie 2012 – septembrie 2013.

În concluzie, ultima lună de achitare a acestor drepturi a fost luna septembrie 2013. Începând cu drepturile cuvenite lunii octombrie 2013, pe taloanele de pensie nu vor mai apărea sume de restituit, sume care au fost evidenţiate distinct la rubrica „ drepturi restante pentru perioade anterioare – CASS: restituit

Facem aceste precizări pentru a preveni o eventuală interpretare eronată în sensul că pensiile au fost diminuate. Pensiile îşi păstrează acelaşi cuantum, corespunzător punctajului mediu anual şi valorii punctului de pensie în vigoare la această dată, elemente înscrise pe talonul de pensie.


09.10.2013

Pentru seria a-12-a a acestui an Casei Judeţene de Pensii Dâmboviţa i-au fost alocate în mod automat 245 bilete de tratament în staţiunile: Covasna, Olăneşti, Căciulata, Felix, Techirghiol, Amara, Mangalia, Herculane, Govora, Vatra Dornei, Sovata, Saturn, Slănic Moldova şi Pucioasa, cu începere în perioada 25 – 29.10.2013.

Biletele se pot procura în perioada 09 – 17 octombrie 2013 de la ghişeul Compartimentului « Bilete de tratament », la parterul instituţiei. Listele cuprinzând beneficiarii acestor bilete au fost deja afişate pe site-ul Casei de Pensii, cât şi la sediu.


08.10.2013
23.09.2013
03.09.2013
13.08.2013
01.08.2013

Casei de pensii Dâmboviţa i-au fost alocate în mod automat 322 bilete de tratament pentru a -8-a serie a anului 2013, cu plecare în perioada 14 – 14.08.2013, în staţiunile: Olăneşti, Căciulata, Călimăneşti, Covasna, Tuşnad, Vatra Dornei, Sinaia, Felix, Govora, Geoagiu, Lacu Sărat, Amara,  Slănic Moldova, Slănic Prahova, Herculane, Techirghiol, Eforie Nord, Saturn, Neptun şi Pucioasa.

Biletele se pot procura în perioada 31 – 08.08 a.c., de la instituţia noastră, compartimentul „Bilete de tratament”, la parterul clădirii din Târgovişte, str. T. Vladimirescu, nr. 1A.

Lista aprobată pentru această serie este afişată pe site-ul instituţiei, cât şi la sediu.