Casa de pensii Dambovita

Casa Judeteana de pensii Dambovita

Legaturi utile

CODUL ETIC ŞI DE CONDUITA PROFESIONALA AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI AL PERSONALULUI CONTRACTTUAL DIN CADRUL CASEI JUDETENE DE PENSII DAMBOVITA-2020

» valoare punct de pensie
1586 lei
» Informatii de interes public
Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35
» bilete tratament
Arhiva 2020
Arhiva 2019
Arhiva 2018
Arhiva 2017
Arhiva 2016
Arhiva 2015
Arhiva 2014
Arhiva 2013
Arhiva 2012
Arhiva 2011
» PROGRAMUL RELATII CU PUBLICUL

Audiente conducere:

* activitate momentan suspendata

In fiecare zi de marti, intre orele 10.00 - 12.00, dupa cum urmeaza

 • LUCIAN PISTRITU - Director Executiv (Etaj 1 camera 113) - Din prima si a treia saptamana din luna
 • MIHAELA NICULAE - Director ex. adj. Pensii (Etaj 1 camera 103) - Din a doua si a patra saptamana din luna (Doar pentru activitatea de stabiliri si plati prestatii)
 • MARIANA SOARE - Director ex. adj. Economic (Etaj 3 camera 301) - Din a doua si a patra saptamana din luna (Doar pentru activitatea de bilete de tratament si stagii de cotizare)

GHISEUL NR. 1
Etaj I

Informatii stabilire drepturi de pensie (si pensii internationale)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

GHISEUL NR. 2
Etaj I

Depunere documente stabilire drepturi de pensii (constestatii)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

GHISEUL NR. 3
Etaj I

Depunere documente si acordare ajutor de deces pentru PENSIONARI (CU EXCEPTIA ULTIMEI ZI LUCRATOARE DIN LUNA)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 11.00

GHISEUL NR. 4
Etaj I

Informatii plati drepturi de pensie (adeverinte)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

GHISEUL NR. 5
Etaj I

Informatii incompatibilitati

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

PARTER

REGISTRATURA GENERALA

luni - joi: 9.00 - 14.00 vineri: 9.00 - 11.00

PARTER

BILETE DE TRATAMENT

luni - joi: 9.00 - 14.00 vineri: 9.00 - 11.00

PARTER

CASIERIE - Plati ajutoare de deces
NU SE FAC PLATI IN ULTIMA ZI LUCRATOARE DIN LUNA

luni - joi: 10.00 - 14.30 vineri: 10.00 - 12.00

PARTER

CASIERIE - Incasari
NU SE FAC INCASARI IN ULTIMA ZI LUCRATOARE DIN LUNA

luni - joi: 8.30 - 9.00 / 10.00 - 14.30
vineri: 8.30 - 9.00 / 10.00 - 11.00

Etaj III
Camera 311

ADEVERINTE STAGII CAS - Depunere documente si acordare ajutor de deces pentru ASIGURATI
CU EXCEPTIA ULTIMEI ZI LUCRATOARE DIN LUNA

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

Etaj III
Camera 303

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

Cu adâncă durere în suflet anunţăm încetarea din viaţă a colegului nostru drag IONIȚĂ PAUL. Condoleanțe familiei si ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul.

Colectivul Casei de Pensii Dâmbovița.

» Creează-ți cont pe portalul CNPP

De ce sa-ti faci cont ?

 • Acces complet la serviciile electronice oferite de Casa Nationala de Pensii Publice :
  • fisa participant fond pensii PILON II
  • stagii anuale dupa 04.2001
  • stagii lunare dupa 04.2001
  • declaratii nominale depuse de angajatorii dvs
  • ...si multe alte informatii utile
 • notificare online cu privire la evenimentele referitoare la propria persoana
 • servicii oferite absolut GRATUIT

Cum iti faci cont ? E simplu:

 • completeaza formularul online cu datele tale
 • tipareste formularul si semneaza-l
 • mergi la casa teritoriala de pensii cu formularul semnat si cartea de identitate
 • completeaza formularul online cu datele tale
 • dupa procesarea cererii vei primi pe mail numele de utilizator si parola

Click aici pentru mai multe detalii...

» Anunţ angajare

Casa Judeţeană de Pensii Damboviţa, cu sediul în Targoviste, Str. Tudor Vladimirescu nr. 1A, anunţă scoaterea la concurs in data de 06.09.2021, ora 10 00 , a următoarelor posturi de execuție, contractuale, pe perioada determinata, din cadrul Casei Județene de Pensii Dambovita, pentru perioada 20 septembrie 2021-31 decembrie 2022:

- consilier (studii superioare), debutant – număr posturi: - 19;
- referent (studii medii), debutant – număr posturi: - 5;

Descarca fisiere:

- REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR (pdf)


- Rezultate contestatii (pdf)

- REZULTATE CONCURS 06.09.2021 PROBA SCRISA - REFERENT (pdf)

- Barem text grila - referent - varianta 1 (pdf)

- FISA DE POST -- ATRIBUTIILE POSTULUI DE REFERENT DEBUTANT (pdf)

- REZULTATE CONCURS 06.09.2021 PROBA SCRISA - CONSILIER (pdf)

- Barem text grila -- consilier - varianta 2 (pdf)

- FISA DE POST -- ATRIBUTIILE POSTULUI DE CONSILIER DEBUTANT (pdf)


- Anunt privind sustinerea probei - Interviu

- Rezultate Proba Interviu 09.09.2021 - Consilier

- Rezultate Proba Interviu 10.09.2021 - Referent


- Anunt privind afisarea rezultatelor finale


- Situatia punctajelor finale - referent

- Situatia punctajelor finale - consilier

Descarca - Cerere privind eliberarea buletinului de calcul si a celorlalte documente care au stat la baza emiterii deciziei de pensie

I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:

• 6.095 lei – începând cu 1 ianuarie 2022.

II. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, sunt următoarele:

• 25% - datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
• 4% - datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă;
• 8% - datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă;
• 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de la angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Mențiune: În cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite şi speciale de muncă.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, cu excepția persoanelor care desfășoară activități în sectorul construcții.
Mențiune: În situația participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii pentru lunile în care aceştia contribuie la aceste fonduri, se utilizează un indice de corecţie de 0,85000.

III. Începând cu 1 ianuarie 2022:

• Venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 2.550 lei (valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată);
• Cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 638 lei.

IV. Valoarea punctului de pensie este de:

• 1.586 lei – începând cu 1 ianuarie 2022.

V. Indicele de corecţie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei este de 1,41.

VI. Cuantumul ajutorului de deces:

Începând cu 1 ianuarie 2022
• 6.095 lei - în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
• 3.048 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

VII. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.000 lei.

VIII. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, este de 1.269 lei.

Alte precizări:

Persoanele fizice care realizează venituri din pensii datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 lei.
Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei lunare de calcul reprezentată de partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei și, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată.
Veniturile lunare din pensii sub nivelul de 2.000 lei NU sunt supuse impozitării cu 10%.
Persoanele fizice, cu venituri din pensii mai mici de 4.000 lei, beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
În perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 3.000 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:
- Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- alte prevederi aplicabile în anul 2022.


ANUNT

INCEPAND CU DATA DE 27 APRILIE 2021 -TEMPORAR-

Zilele de 30 aprilie si 3 mai sunt libere conform legii.

SE MODIFICA PROGRAMUL DE DEPUNERE A CERERILOR DE AJUTOR DE DECES SI DE PLATA A ACESTORA DIN CASIERIA INSTITUTIEI

ASTFEL:

DEPUNERE CERERI

LUNI – JOI

8.30 – 12.30

VINERI

8.30 – 11.00

PLATA AJUTOARE DE DECES

LUNI – JOI

10.00 – 13.00

VINERI

10.00 – 12.00

NOTA:

IN DATA DE JOI – 29 APRILIE 2021

PROGRAMUL VA FI URMATORUL:

DEPUNERE CERERI

8.30 – 10.00

PLATA AJUTOARE DE DECES

10.00 – 11.00


Persoanele care se încadrează la prevederile OUG 108/2020 sunt rugate să depună cererea însoțită de adeverința eliberată de angajator

Descarca OUG


Din motive de siguranţă medicală, pentru limitarea riscului de răspândire comunitară a infectării cu COVID-19, dar mai ales pentru a asigura protejarea beneficiarilor instituţiei care sunt preponderent în grupa de risc, vă informăm că începând cu data de 15 iulie 2020, pe durata stării de alertă, Casa Județeană de Pensii Dâmboviţa va asigura toate activităţile specifice şi contactul cu beneficiarii doar prin corespondenţă: serviciul de curierat, poştă, poştă electronică şi/sau telefon.

În cazul transmiterii documentelor prin poșta electronică, documentele originale obligatorii (carnet de muncă, adeverințe, certificat de deces), vor fi trimise ulterior prin celelalte modalități (poștă, curier). De asemenea, pe toate cererile depuse, vă rugăm să completați numărul de telefon (personal sau o persoană de contact).

Cererile de deschidere drepturi de pensie sau de recalculare, precum și cererile de acordare ajutoare de deces sau bilete de tratament pot fi depuse și la sediul Casei Județene de Pensii Dâmbovița în cutiile special amenajate de la intrarea în clădire.


Din motive de siguranţă medicală, pentru limitarea riscului de răspândire comunitară a infectării cu COVID-19, dar mai ales pentru a asigura protejarea beneficiarilor instituţiei care sunt preponderent în grupa de risc, vă informăm că, începând cu data de 15 iulie 2020, pe durata stării de alertă, Casa Județeană de Pensii Dâmboviţa va asigura toate activităţile specifice şi contactul cu beneficiarii prin corespondenţă: serviciul de curierat, poştă, poştă electronică şi/sau telefon.

CJP Dâmbovița vă stă la dispoziţie la numerele de telefon şi adresa de e-mail următoare:

NUMĂR TELEFON

INFORMAȚII PRIVIND:

0760.032.753

STABILIREA DREPTURILOR DE PENSIE

0760.632.704

STABILIREA DREPTURILOR DE PENSIE

0760.625.778

PLATA DREPTURILOR DE PENSIE ( AJUTOR DECES PENSIONARI)

0760.272.707

PENSII INTERNAȚIONALE

0760.632.476

STAGII DE COTIZARE, CONTRACTE DE ASIGURARE ( AJUTOR DECES ASIGURAȚI )

0760.632.461

ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE

0760.632.454

COMPARTIMENT JURIDIC

0731.332.582

BILETE DE TRATAMENT

Ramân valabile și următoarele numere de telefon:

CENTRALA: telefon 0245/213.308 și 0245/613.845

Fax: 0245/640.487

COMPARTIMENT ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE: 0245/213.886

Cabinet expertiză: TâRGOVIȘTE

0245/615.255

Cabinet expertiză: MORENI

0245/217.737

Cabinet expertiză: PUCIOASA

0245/615.255

Cabinet expertiză: GĂEȘTI

0245/711.180

Adresa de e-mail: casadepensiidambovita@gmail.com

Adresa de corespondenţă a Casei Judeţene de Pensii Dâmboviţa este:

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1A

Târgovişte , jud. Dâmboviţa, cod poştal 130078


INFORMATII ACTIVITATE EXPERTIZA MEDICALA A CAPACITATII DE MUNCA DE LA DATA DE 15.05.2020:

Activitatea cu publicul va incepe dupa asigurarea tuturor conditiilor prevazute in Ordinul Ministerului Sanatatii 555/2020. Intrarea in sala de asteptare se va face dupa triaj epidemiologic ( termometrie si chestionar epidemiologic). Se va pastra distantare de 2 m intre persoanele care se prezinta la cabinet ( conform benzilor marcatoare). Se vor dezinfecta mainile la intrarea in sala de asteptare. Nu se va intra in sala de asteptare decat dupa triaj!

 Pentru a scurta timpii de asteptare si a evita formarea de cozi, va rugam sa respectati cele de mai jos:

 1. Persoanele bolnave care care doresc sa se pensioneze de invaliditate si detin déjà documente medicale recente si complete privind bolile de care sufera vor trimite prin posta sau curier, in plic sigilat, cu confirmare de primire, sau dupa posibilitati prin email, la adresele cabinetelor de expertiza carora carora le sunt arondati:

Cerere de expertizare a capacitatii de munca corect si complet redactata, semnata sau amprentata de titular sau de tutorele acestuia, datata. Pe cerere se vor preciza si: 1) numarul de file transmise, 2) conditia titularului ( este angajat? nu are ocupatie? solicita pensie de urmas? Este somer? (descarca cerere)

Declaratie de conformitate cu originalul (descarca);

Declaratia privind adresa de corespondenta (descarca) ( adresa unde primesc scrisorile), numarul de telefon, respectiv adresa de e-mail ( daca detin);

Chestionar epidemiologic (descarca);

Chestionar antecedente (descarca);

In cazul in care cele susmentionate sunt scrise de alta persoana decat solicitantul, cel care le-a redactat va completa in nume propriu si Declaratia de completare (descarca) ;

Copie dupa actul de identitate ( fata si verso, daca pe verso exista inscrisuri);

Copie dupa adeverinta de salariat din luna curenta ( pentru persoanele angajate) cu numarul de zile de concediu medical totalizate in ultimele 12 luni, defalcate pe coduri de boala.

Copii xerox dupa toate documentele medicale mai vechi si recente pe care deja le detin ( bilete de iesire, scrisori medicale, buletine de analize, radiografii trasee de electrocardiograma, buletine de interpretare a ecografiilor, etc); mentionam ca sunt obligatorii documentele recente ( emise in ultimele 3 luni de la data cererii)!

Pentru persoanele cu probleme de deplasare datorate bolii, cu afectiuni psihiatrice, cu boli grave de vedere sau care sufera de epilepsie, se va transmite si Fisa de evaluare medico-socio-profesionala completata de serviciul de asistenta sociala de la primaria de domiciliu ( formularul tip exista la primarii).

Pentru pacientii cu neoplazii, sunt obligatorii buletinele anatomo- patologice si/sau imunohistochimice( rezultatul biopsiilor).

Solicitantii pentru pensie de urmas copil, pe langa documentele recente privind boala de care sufera, vor transmite obligatoriu documentele privind boala de care sufera emise inainte de implinirea varstei de 16 ani; in caz contrar bolnavii nu pot fi incadrati ca urmasi!

In cazul accidentelor de munca si bolilor profesionale, se vor transmite obligatoriu copii dupa formularul FIAM, respectiv fisa BP2 !

Pentru pacientii cu afectiuni psihiatrice, pe langa actele medicale recente, sunt necesare a) copie conformizata de medicul emitent dupa fisa de dispensarizare de la medicul psihiatru; b) Fisa de evaluare medico-socio-profesionala completata de serviciul de asistenta sociala din primaria de domiciliu privind relatiile cu familia si vecinii, ocupatii, eventuale sesizari la Politie. De asemenea, examenele sau biletele de iesire de la Psihiatrie vor cuprinde obligatoriu scorul GAFS si scorul MMSE sau QI, dupa caz !

Documentele medicale raman parte integranta a dosarului medical si nu vor mai fi returnate solicitantului! De aceea insistam pentru transmiterea de fotocopii insotite de declaratia de conformitate! Atentie! Documentele medicale care nu prezinta : semnatura si parafa medicului si stampila rotunda a institutiei emitente, data si numar de inregistrare nu pot fi folosite pentru expertizare. De aceea va rugam sa verificati si sa rezolvati aceste aspecte inainte de a le transmite!

Toate documentele mentionate mai sus sunt obligatorii pentru finalizarea expertizei medicale. Netransmiterea tuturor celor susmentionate sau transmiterea de documente fara date de certificare va atrage imposibilitatea finalizarii expertizei prin emiterea deciziei de pensie! De aceea va rugam inca o data sa verificati documentele inainte de a le trimite. Persoanele care nu detin documentele expuse mai sus sunt rugate sa nu trimita cereri de expertizare pentru ca nu le vom putea finaliza cu emitere de decizie medicala.

! Dupa primirea documentelor susmentionate, medicii experti de cabinet vor consulta documentatia si, dupa caz: vor convoca telefonic (sau in scris) solicitantul in vederea consultului clinic sau vor emite bilete de trimitere pentru complatarea de documentatie ( in cazul in care aceasta este incomplete sau neconcordanta).

Atentie! Inainte de expediere documentele trebuie numerotate si se va nota numarul de file trimise pe cererea de expertizare.

 1. Pensionarii cu termene de revizuire din 15.05.2020 – 31.05.2020 vor fi reprogramati telefonic sau in scris de catre cabinetele de expertiza dupa data de 20.05.2020. Vor prezenta:

 - Toate documentele medicale emise de la data ultimei revizuiri medicale pe care le detin ( bilete de iesire, scrisori medicale, retete, buletine de analize, radiografii, buletine de ECG,EEG,etc).

-   Programul recuperator completat.

- Actul de identitate ( original si copie).

- Ultima decizie medicala de pensie.

- Chestionar epidemiologic; ( anexez formular tip)- nr.4

- Copie dupa ultima decizie administrativa de pensie.

- Declaratia privind adresa de corespondenta ( adresa unde primesc scrisorile), numarul de telefon, respectiv adresa de e-mail ( daca detin); anexez formular tipizat-nr.3

- Persoanele care nu pot descarca si completa de pe site-ul CJP Dimbovita formularul il vor completa inainte de intrarea sala de asteptare.

 1. Persoanele care doresc expertizare pentru Legea 416 ( ajutoare sociale) vor prezenta:

- Copie dupa actul de identitate.

- Trimitere sau adeverinta de la primaria de domiciliu ca intrunesc conditiile administrativ-financiare pentru beneficia de prevederile L416 sau copie dupa cuponul de ajutor social;

- Documentele si investigatiile medicale mai vechi si recente de la medicul specializat in boala de care sufera( emise in ultimele 3 luni de la prezentarii la cabinetul de expertiza)! Nu se pot efectua expertizari doar in baza adeverintei medicale de la medicul de familie!

Arondarea teritoriala si datele de contact ale cabinetelor de expertiza sunt inscrise pe site-ul ,,Casei Judetene de Pensii Dimbovita.’’

Medic coordonator, Irina-Catrinel Ionescu

Compartimentul de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca Dambovita,

Casa Judeteana de Pensii Dambovita


Din motive de siguranţă medicală pentru limitarea riscului de răspândire comunitară a infectării cu COVID-19, dar mai ales pentru a asigura protejarea beneficiarilor instituţiei care sunt preponderent în grupa de risc vă informăm că, pe durata stării de alertă, Casa Judeteana de Pensii Dâmboviţa va asigura toate activităţile specifice şi contactul cu beneficiarii prin corespondenţă: serviciul de curierat, poştă, poştă electronică şi/sau telefon.

CJP Dambovita va sta la dispoziţie la numerele de telefon şi adresa de e-mail urmatoare:

NUMAR TELEFON

INFORMATII PRIVIND:

0760.032.753

STABILIREA DREPTURILOR DE PENSII

0760.632.704

STABILIREA DREPTURILOR DE PENSII

0760.625.778

PLATA DREPTURILOR DE PENSII

0760.272.707

PENSII INTERNATIONALE

0760.632.476

STAGII DE COTIZARE, CONTRACTE DE ASIGURARE

0760.632.461

ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

0760.632.454

COMPARTIMENT JURIDIC

0731.332.582

BILETE DE TRATAMENT

Raman valabile si urmatoarele numere de telefon:

CENTRALA: telefon 0245/213.308 si 0245/613.845

Fax: 0245/640.487

COMPARTIMENT ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE: 0245/213.886

Cabinet expertiza: TARGOVISTE

0245/615.255

Cabinet expertiza: MORENI

0245/217.737

Cabinet expertiza: PUCIOASA

0245/615.255

Cabinet expertiza: GAESTI

0245/711.180

Adresa de email: casadepensiidambovita@gmail.com

Adresa de corespondenţă a Casei Judeţene de Pensii Dâmboviţa este:

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1A

Târgovişte , jud. Dâmboviţa,

cod poştal 130078


INFORMATII PENSII DE INVALIDITATE. APEL CATRE POPULATIE

Avand in vedere riscul amenintator de viata la care se expun persoanele bolnave in aceasta perioada, facem apel la toate persoanele bolnave ( fie pensionari de invaliditate, in perioada de concedii medicale sau care doresc sa se pensioneze de invaliditate ) sa ramana la domiciliu si sa nu se mai deplaseze la cabinetele de expertiza a capacitatii de munca !

Reamintim ca:

 • Revizuirile la termen din luna martie 2020 au fost suspendate. Plata pensiei va fi continuata pe toata perioada pe care revizuirile sunt suspendate. Personalul Compartimentului de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca se angajeaza sa comunice pensionarilor cu termene in martie, aprilie 2020, etc, toate informatiile legate de prezentarile la revizuire de indata ce vor aparea comunicate oficiale.

 • Concediile medicale peste 90, respectiv peste 183 de zile se vor acorda pe toata perioada starii de urgenta de catre medicii curanti fara avizul medicilor experti ai asigurarilor sociale.

Persoanele bolnave care detin déjà documente medicale recente si complete privind bolile de care sufera si care doresc sa se pensioneze de invaliditate sunt rugate sa nu paraseasca domiciliul! Prin bunavointa membrilor familiei care parasesc domiciliul pentru a merge la serviciu sau a serviciilor de asistenta sociala din primarii pot trimite prin posta / curier, in plic sigilat, cu confirmare de primire, sau dupa posibilitati prin email, pe adresele cabinetelor de expertiza medicala carora le sunt arondati;

  • Cerere de expertizare a capacitatii de munca corect si complet redactata, semnata sau amprentata de titular sau de tutorele acestuia, datata. Pe cerere se vor preciza si: 1) numarul de file transmise, 2) conditia titularului ( este angajat? nu are ocupatie? solicita pensie de urmas? Este somer?

  • Declaratie de conformitate cu originalul;

  • Declaratia privind adresa de corespondenta ( adresa unde primesc scrisorile), numarul de telefon, respectiv adresa de e-mail ( daca detin);

  • Chestionar epidemiologic;

  • Chestionar antecedente;

  • In cazul in care cele susmentionate sunt scrise de alta persoana decat solicitantul, cel care le-a redactat va completa in nume propriu si Declaratia de completare ;

  • Pentru persoanele cu probleme de deplasare datorate bolii, cu afectiuni psihiatrice, cu boli grave de vedere sau care sufera de epilepsie, se va transmite si Fisa de evaluare medico-socio-profesionala completata de serviciul de asistenta sociala de la primaria de domiciliu (formular de la primarie).

  • Copii xerox dupa toate documentele medicale mai vechi si recente pe care deja le detin ( bilete de iesire, scrisori medicale, buletine de analize, radiografii trasee de electrocardiograma, buletine de interpretare a ecografiilor, etc); mentionam ca sunt obligatorii documentele recente ( emise in perioada decembrie-martie 2020!)

  • Copie dupa actul de identitate ( fata si verso, daca pe verso exista inscrisuri);

  • Copie dupa adeverinta de salariat cea mai recenta ( pentru persoanele angajate).

  • Pentru pacientii cu neoplazii, sunt obligatorii buletinele anatomo- patologice si/sau imunohistochimice( rezultatul biopsiilor).

  • Solicitantii pentru pensie de urmas copil, pe langa documentele recente privind boala de care sufera, vor transmite obligatoriu documentele privind boala de care sufera emise inainte de implinirea varstei de 16 ani; in caz contrar bolnavii nu pot fi incadrati ca urmasi!

  • In cazul accidentelor de munca si bolilor profesionale, se vor transmite obligatoriu copii dupa formularul FIAM, respectiv fisa BP2 !

  • Pentru pacientii cu afectiuni psihiatrice, pe langa actele medicale recente, sunt necesare a) copie conformizata de medicul emitent dupa fisa de dispensarizare de la medicul psihiatru; b) Fisa de evaluare medico-socio-profesionala completata de serviciul de asistenta sociala din primaria de domiciliu privind relatiile cu familia si vecinii, ocupatii, eventuale sesizari la Politie. De asemenea, examenele sau biletele de iesire de la Psihiatrie vor cuprinde obligatoriu scorul GAFS si scorul MMSE!

Documentele medicale raman parte integranta a dosarului medical si nu vor mai fi returnate solicitantului! De aceea insistam pentru transmiterea de fotocopii insotite de declaratia de conformitate! Atentie! Documentele medicale care nu prezinta : semnatura si parafa medicului si stampila rotunda a institutiei emitente, data si numar de inregistrare nu pot fi folosite pentru expertizare. De aceea va rugam sa verificati aceste aspecte inainte de a le transmite!

Conform procedurii stabilite de Casa Nationala de Pensii Publice, in aceasta perioada expertizarea medicala se va face strict pe documentatia medicala transmisa. Nu vor mai fi consultati pacientii!

De aceea subliniem ca toate documentele mentionate mai sus sunt obligatorii pentru finalizarea expertizei medicale. Netransmiterea tuturor celor susmentionate sau transmiterea de documente fara date de certificare va atrage imposibilitatea finalizarii expertizei prin emiterea deciziei de pensie! De aceea va rugam inca o data sa verificati documentele inainte de a le trimite. Persoanele care nu detin documentele expuse mai sus sunt rugate sa nu trimita cereri de expertizare in aceasta perioada ! Sunt rugati sa astepte pana la iesirea din starea de urgenta si reintrarea in activitate normala a unitatilor sanitare si sa-si intocmeasca atunci documentatia pentru pensie.

Adrese de corespondenta ,nr. telefon si arondare teritoriala:

 1. Cabinet de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca Nr.1 ( fost Gaesti)- dr. Dinu Elena :

Telefon: 0245711180; email:elena.dinu@cnpp.ro

Adresa: Str. Cuza Voda, Nr. 4A, Bl. 17, Etj. 2, Gaesti, jud. Dambovita

Arondare : Brezoaele, Cobia, Corbii Mari, Costestii din Vale, Crangurile, Gaesti, Gura Foii, Hulubesti, Ludesti, Lunguletu, Matasaru, Mogosani, Morteni, Odobesti, Petresti, Poiana, Potlogi, Rascaeti, Selaru, Slobozia Moara, Uliesti, Valea Mare, Visina

 1. Cabinet de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca Nr.2( fost Moreni)- dr. Ionescu Irina- Catrinel

Telefon: 0245 217737; email: irina.ionescu@cnpp.ro

Adresa: Bulevardul Unirii, nr.20 A, parter, Targoviste, jud. Dambovita

Arondare: Baleni, Bilciuresti, Branistea, Bucsani, Butimanu, Ciocanesti, Cojasca, Comisani, Cornesti, Crevedia, Darmanesti, Dobra, Dragodana, Finta, Gura Ocnitei, I.L.Caragiale, Iedera, Moreni, Niculesti,Ocnita, Tirgoviste ( Literele N,O,P,R), Valea Lunga, Virfuri, Visinesti, Vladeni

 1. Cabinet de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca Nr.3 ( fost Oficiu) : dr. Vint Mihaela

Telefon/Fax: 0245 615255: email: mihaela.vint@cnpp.ro

Adresa: Bulevardul Unirii, nr.20 A, parter, Targoviste, jud. Dambovita

Arondare: Aninoasa, Contesti, Cornatelu, Dragomiresti, Gura Sutii, Lucieni, Nucet, Piersinari, Pucheni, Racari, Raciu, Razvad, Salcioara, Sotinga, Tirgoviste ( Literele A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M ),Tatarani, Titu, Ulmi, Vacaresti, Valeni Dimbovita.

 1. Cabinet de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca Nr.4 ( fost Pucioasa): dr. Lita Mariana

Telefon: 0245 611522, email: mariana.lita@cnpp.ro

Adresa: Bulevardul Unirii, nr.20 A, parter, Targoviste, jud. Dambovita

Arondare: Barbuletu, Bezdead, Branesti, Buciumeni, Candesti, Doicesti, Fieni, Glodeni, Malu Cu Flori, Manesti, Moroeni, Motaieni, Pietrari, Pietrosita, Pucioasa, Produlesti, Raul Alb, Runcu, Tartasesti, Tirgoviste ( Litere Nume S,T,U,V,W,X,Z), Voinesti, Vulcana Bai, Vulcana Pandele

Numar fax Compartimentul de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca Dambovita : 0245 615255.


Din motive de siguranţă medicală, legate de prevenirea răspândirii şi infectării cu COVID-19, datorită instituirii stării de urgenţă pe tot teritoriul ţării prin Decretul nr. 195/2020 şi având în vedere decizia nr.425/17.03.2020 a preşedintelui CNPP vă informăm că CJP Dâmboviţa va asigura continuitatea următoarelor activităţi vitale, după cum urmează:

 • plata pensiilor şi a celorlalte prestaţii de asigurări sociale;

 • activitatea de registratură generală (primirea documentelor prin poştă, poştă specială sau e-mail de la pensionari, instituţii, persoane fizice şi juridice);

 • încasarea CAS pentru contractele de asigurări sociale;

 • cererile pentru deschiderea conturilor online.

Pentru a promova şi favoriza acţiunile de distanţare socială, începând cu data de 23.03.2019 şi până la ridicarea stării de urgenţă, CJP Dâmboviţa ia măsura asigurării majorităţii serviciilor prin corespondenţă: serviciul de curierat, poştă, poştă electronică sau telefon, după cum urmează:

serviciul stabiliri prestaţii

 • Depunerea dosarelor de înscriere la pensie – DOSAR NOU

Solicitanţii pot trimite şi prin poştă/servicii de curierat (cu confirmare de primire) cererea de acordare a pensiei semnată şi însoţită de toate documentele justificative (pe care le deţine solicitantul) în copie şi original aşa cum sunt prevăzute în lege şi în formularele tipizate anexate prezentului comunicat (mai puţin act de identitate şi acte de stare civilă) pentru fiecare tip de pensie:

Documentele vor fi însoţite de datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale titularului sau ale unei persoane de contact.

Data depunerii cererii. respectiv data acordării drepturilor o reprezintă data trimiterii documentelor de către expeditor.

În cazul în care nu mai pot fi accesate serviciile de poştă şi/sau curierat cererea poate fi înregistrată telefonic la numerele:

 • 0760632704;

 • 0760032753.

sau prin e-mail la adresele:

caz în care vor fi comunicate toate datele de identificare ale solicitantului inclusiv un număr de telefon.

Numărul de înregistrare al cererii va fi comunicat telefonic sau prin e-mail.

Solicitanţii vor trimite cererea completată pe formularele anexate (sau o cerere de mana), semnată şi însoţită de documentele justificative scanate pe una din următoarele adrese de e-mail:

În mesajul electronic vor fi menţionate datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale titularului sau ale unei persoane de contact.

TOATE informaţiile, relaţiile legate de stabilirea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale se acordă doar prin telefon la numerele:

 • 0245213308;

 • 0245613845 – interior 109 sau 110;

 • 0760632704;

 • 0760032753.

serviciul plăţi prestaţii

Solicitanţii vor trimite cererea anexată, semnată şi însoţită de documentele justificative scanate pe una din următoarele adrese de e-mail:

Documentele justificative sunt:

 • copie act de identitate titular drept de pensie;

 • extras de cont deschis pe numele titularului dreptului de pensie la orice bancă comercială din România.

În mesajul electronic vor fi menţionate datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale solicitantului sau ale unei persoane de contact.

Adeverinţele vor fi transmise în format scanat pe e-mail şi în original prin poştă la solicitarea expresă a titularului.

 • plată ajutoare de deces pensionar sau aparţinător al unui pensionar

Descarca cerere

Solicitanţii vor trimite şi prin poştă/servicii de curierat cererea de acordare a ajutorului de deces (anexată prezentului comunicat) semnată şi însoţită de toate documentele justificative

Documentele justificative în cazul decesului unui pensionar sunt:

 • certificatul de deces - în original;

 • actul de identitate al solicitantului – copie;

 • factură coşciug sau chitanţă emisă de la biserică cu menţiune serviciu religios înmormântare – în original;

 • cupon de pensie;

Documentele justificative în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreţinerea unui pensionar sunt:

 • certificatul de deces - în original;

 • actul de identitate al solicitantului – copie;

 • factură coşciug sau chitanţă emisă de la biserică cu menţiune serviciu religios înmormântare – în original;

 • cupon de pensie solicitant;

 • declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de deces completată şi semnată pe formularul anexat prezentei - în original

 • acte de stare civilă solicitant (pensionar) şi decedat – în copie, astfel:

  • în cazul decesului soţ/soţie – certificat de căsătorie

  • în cazul decesului unui părinte al cărui fiu este pensionar – certificat de naştere fiu/fiica pensionar

  • în cazul decesului unui părinte al cărei fiică este pensionară – certificat de naştere şi certificat de căsătorie fiică pensionară.

Documentele vor fi însoţite de datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale solicitantului, sau ale unei persoane de contact, extras de cont bancar deschis pe numele solicitantului.

Plata ajutorului de deces se va face prin mandat poştal la adresa de domiciliu a solicitantului (persoana care a suportat cheltuielile de înmormântare), sau cont bancar deschis pe numele solicitantului, iar certificatul de deces în original va fi trimis cu confirmare de primire prin poştă tot la adresa de domiciliu a solicitantului.

  • plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat

Descarca cerere sume neincasate

Descarca formular pt. ajutoare de deces

Solicitanţii vor trimite cererea (anexată prezentului comunicat) însoţită de documentele justificative scanate pe una din următoarele adrese de e-mail:

Documentele justificative sunt:

 • certificatul de deces;

 • cupon de pensie decedat;

 • act de identitate solicitant

 • acte de stare civilă solicitant sau decedat (certificat de naştere, certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ) din care să reiasă că solicitantul are calitatea de soţ/soţie, părinte, fiu/fiică a decedatului.

 • certificat de moştenitor din care să reiasă că solicitantul are calitatea de moştenitor al decedatului inclusiv pe bunuri mobile - pensie.

În mesajul electronic vor fi menţionate datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale solicitantului sau ale unei persoane de contact sau extras de cont bancar.

Plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat se va face prin mandat poştal la adresa de domiciliu a solicitantului sau in cont bancar.

Menţionăm faptul că solicitările legate de acordarea ajutorului de deces şi plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat se pot depune şi onora în termenul legal de prescripţie – 3 ani de la data decesului.

TOATE informaţiile, relaţiile legate de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale se acordă doar prin telefon la numerele:

 • 0245213308;

 • 0245613845 – interior 104 sau 106;

 • 0760625778.

compartimentul pensii internaţionale

TOATE informaţiile/relaţiile legate de stabilirea şi plata pensiilor comunitare se acordă doar

 • prin telefon 0760272707

 • prin e-mail daniela.croitoru @cnpp.ro

serviciul evidenţă contribuabili

  • încheierea contractului de asigurare socială

Descarca Formular contract de asigurare

Descarca Act aditional contract

Solicitanţii vor trimite şi prin poştă/servicii de curierat sau prin e-mail următoarele documente:

 • contractul de asigurare socială completat (pe formularul anexat prezentei) semnat de titular (2 exemplare originale – prin poştă, document scanat prin e-mail);

 • copie act identitate conformat cu originalul;

 • declaraţia privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal semnată (în original – prin poştă, document scanat prin e-mail);

 • declaraţia pe proprie răspundere semnată (în original – prin poştă, document scanat prin e-mail);

Documentele vor fi însoţite de datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale solicitantului sau ale unei persoane de contact.

Pentru comunicare prin poşta electronică se pot folosi una din următoarele adrese de e-mail:

După înregistrarea contractului se va transmite un exemplar în original prin poştă (pentru documentele primite prin poştă) sau scanat pe adresa de e-mail (pentru solicitările on-line)

 • Plata contribuţiei de asigurări sociale datorata se poate efectua în contul RO91TREZ27122210304XXXXX deschis la Trezoreria Targoviste, cod fiscal 13607340, prin următoarele mijloace de plată: mandat poştal, ordin de plată sau plati online. Mijlocul de plată utilizat trebuie să conţină obligatoriu următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal al asiguratului si suma.
 • Conform art. 40 alin (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.
  • încetarea contractului de asigurare socială sau înregistrarea unui act adiţional la contractul de asigurare socială

Descarca Formular reziliere contract

Descarca Act aditional contract

Solicitanţii vor trimite şi prin poştă/servicii de curierat sau prin e-mail următoarele documente:

 • actul adiţional la contractul de asigurare socială completat (pe formularul anexat prezentei) semnat de titular (2 exemplare originale – prin poştă, document scanat prin e-mail);

 • copie act identitate conformat cu originalul;

 • declaraţia privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal semnată (în original – prin poştă, document scanat prin e-mail);

 • declaraţia pe proprie răspundere semnată (în original – prin poştă, document scanat prin e-mail);

Documentele vor fi însoţite de datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale solicitantului sau ale unei persoane de contact.

Pentru comunicare prin poşta electronică se pot folosi una din următoarele adrese de e-mail:

După înregistrarea actului adiţional se va transmite un exemplar în original prin poştă (pentru documentele primite prin poştă) sau scanat pe adresa de e-mail (pentru solicitările on-line)

  • reglarea stagiului de cotizare aferent declaraţiilor de asigurare

Solicitanţi vor trimite şi prin poştă/servicii de curierat sau prin e-mail următoarele documente:

 • Adeverinţa emisă de către ANAF în baza Ordinului nr. 3093/2014 (în original – prin poştă, document scanat prin e-mail);

 • copie act identitate conformat cu originalul;

Documentele vor fi însoţite de datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale solicitantului sau ale unei persoane de contact.

Pentru comunicare prin poşta electronică se pot folosi una din următoarele adrese de e-mail:

După prelucrarea documentelor se va emite un răspuns din parte CJP în termenul prevăzut de lege.

înregistrarea actului adiţional se va transmite un exemplar în original prin poştă (pentru documentele primite prin poştă) sau scanat pe adresa de e-mail (pentru solicitările on-line).

  • eliberarea adeverinţelor de stagiu de asigurare

Descarca Cerere adeverinta stagiu

Solicitanţi vor trimite şi prin poştă/servicii de curierat sau prin e-mail următoarele documente:

 • Cererea de eliberare a adeverinţei de stagiu completată (pe formularul anexat prezentei) semnat de titular (original – prin poştă, document scanat prin e-mail)

 • copie act identitate conformat cu originalul;

Documentele vor fi însoţite de datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale solicitantului sau ale unei persoane de contact.

Pentru comunicare prin poşta electronică se pot folosi una din următoarele adrese de e-mail:

Adeverinţa de stagiu se va transmite un exemplar în original prin poştă (pentru documentele primite prin poştă) sau scanat pe adresa de e-mail (pentru solicitările on-line).

  • declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor rectificativa/iniţială pentru perioada 04.01.2001 – 31.12.2010

Angajatorii vor trimite prin e-mail următoarele documente:

 • declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor rectificativa/iniţială din luna/lunile în cauză

 • nota justificativă

Documentele vor fi însoţite de datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale unei persoane de contact.

Pentru comunicare prin poşta electronică se pot folosi una din următoarele adrese de e-mail:

Confirmarea preluării în sistem informatic a declaraţiei se va realiza prin e-mail.

  • plată ajutoare de deces asigurat sau aparţinător al unui asigurat 555555+5555555

Descarca Cerere ajutor deces

Descarca Formular declaratie pt. ajutoarele de deces

Solicitanţi vor trimite şi prin poştă/servicii de curierat cererea de acordare a ajutorului de deces (anexată prezentului comunicat) semnată şi însoţită de toate documentele justificative

Documentele justificative în cazul decesului unui asigurat sunt:

 • certificatul de deces - în original;

 • actul de identitate al solicitantului – copie;

 • factură coşciug sau chitanţă emisă de la biserică cu menţiune serviciu religios înmormântare – în original;

 • Adeverinţa de salariat - în original, de la prin care sa se confirme ca persoana era salariata la data decesului;

 • Raport per salariat din programul REVISAL - în original, eliberat de unitatea angajatoare pentru decedat (semnat şi stampilat de agentul economic)

 • extras de cont – în copie pe un cont bancar deschis pe numele solicitantului.

Documentele justificative în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreţinerea unui asigurat sunt:

 • certificatul de deces - în original;

 • actul de identitate al solicitantului – copie;

 • factură coşciug sau chitanţă emisă de la biserică cu menţiune serviciu religios înmormântare – în original;

 • declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de deces completată şi semnată pe formularul anexat prezentei - în original

 • acte de stare civilă solicitant (asigurat) şi decedat – în copie, astfel încât să se poată face dovada raportului de rudenie cu decedatul;

 • Adeverinţa de salariat - în original, de la prin care sa se confirme ca solicitantul era salariata la data decesului membrului de familie;

 • Raport per salariat din programul REVISAL - în original, eliberat de unitatea angajatoarepentru solicitant (semnat şi stampilat de agentul economic);

 • extras de cont – în copie pe un cont bancar deschis pe numele solicitantului.

Documentele vor fi însoţite de datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale solicitantului sau ale unei persoane de contact.

Plata ajutorului de deces se va face prin ordin de plată în contul bancar al solicitantului.

Menţionăm faptul că solicitările legate de acordarea ajutorului de deces se pot depune şi onora în termenul legal de prescripţie – 3 ani de la data decesului.

TOATE informaţiile/relaţiile legate de evidenţa contribuabililor se acordă doar prin telefon la numerele:

 • 0245613845 – interior 130 sau 132;

 • 0760632476.

compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale

Toate documentele referitoare la accidente de muncă şi boli profesionale:

 • comunicări evenimente, proces verbal de cercetare, FIAM, anexa FIAM, referat avizare;

 • documentaţii privind recuperarea indemnizaţiilor;

 • cereri de acordare a compensaţiilor pentru atingerea integrităţii;

 • cereri de acordare a dispozitivelor medicale;

 • cererile de acordare a despăgubirii în caz de deces

 • orice alte solicitări

se vor transmite prin postă.

Documentele vor fi însoţite de datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale unei persoane de contact

TOATE informaţiile/relaţiile legate de asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se acordă doar prin telefon la numerele:

 • 0245213886;

 • 0760632461.

compartimentul bilete de tratament

Având în vedere măsurile luate de ca urmare a instituirii stării de urgenţă, începând cu data de 18.03.2020 a fost suspendată activitatea tuturor bazelor de tratament balnear din ţară, prin urmare se suspendă activitate de primire a cererilor de acordare a unui bilet de tratament

TOATE informaţiile/relaţiile legate de acordarea biletelor de tratament balnear se acordă doar prin telefon la numărul 0731332582

serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi informatică

Toate petiţiile şi sesizările se vor transmite prin poştă/servicii de curierat sau prin e-mail la adresa casadepensiidambovita@gmail.com, iar informaţii şi relaţii pot fi obţinute la numerele de telefon:

0245613845 – interior 111

0245213308

Adresa de corespondenţă a Casei Judeţene de Pensii Dâmboviţa este:

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1A

Târgovişte , jud. Dâmboviţa,

cod poştal 130078


noutati

19.01.2022 - Avocatul Poporului - audiente - 26.01.2022

18.01.2022 - IN VEDEREA OBȚINERII PENSIEI PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ, până la data de 31 august 2023, persoanele care nu au avut calitatea de asigurat in sistemul public, au posibilitatea legală de a plăti retroactiv contributia la pensii pentru 6 ani

18.01.2022 - În atenția persoanelor care doresc să solicite transmiterea în contul on-line deschis în Portalul CNPP sau pe e-mail, a documentului de informare cu privire la sumele plătite prin intermediul caselor teritoriale de pensii în cont curent sau în cont de card

21.12.2021 - COMUNICAT REFERITOR LA CONTRACTELE DE ASIGURARE SOCIALĂ ÎN ANUL 2022

21.12.2021 - ❗ COMUNICAT REFERITOR LA INDEMNIZAȚIILE ACORDATE COPIILOR PERSOANELOR CARE AU FOST PERSECUTATE DIN MOTIVE ETNICE - LEGEA NR. 154/2021

19.10.2021 - Anunt colectiv

12.10.2021 - Avocatul Poporului - SUSPENDARE AUDIENTE DAMBOVITA

06.10.2021 - Anunt colectiv

17.09.2021 - Anunt colectiv

06.09.2021 - Miercuri, 8 septembrie 2021, între orele 10,00 – 14,00, instituţia Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Ploiești va acorda audiențe pentru cetățenii din județul Dâmbovița.

» compartimentul de expertiza medicala si recuparare a capacitatii de munca dambovita

1. Începând cu data de 01.03.2018, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1175/28.02.2018 al Presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice privind modificarea structurii organizatorice a caselor teritoriale de pensii, activitatea de expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca din cadrul Casei Judetene de Pensii Dambovita se organizeaza la nivel de compartiment.

2. Serviciul de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca Dambovita se transforma in Compartimentul de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca Dambovita

3. COMPARTIMENTUL DE EXPERTIZA MEDICALA SI RECUPERAREA CAPACITATII DE MUNCA DAMBOVITA are sediul in localitatea Targoviste, Bulevardul Unirii, nr.20A, MICRO 6 , Jud. Dambovita si este constituit din urmatoarele cabinete de expertiza medicala:

- CABINET EXPERTIZA MEDICALA NR. 1 - in localitatea Gaesti - medic primar DINU ELENA telefon - 0245/711180
- CABINET EXPERTIZA MEDICALA NR. 2 - in localitatea Targoviste medic primar IONESCU IRINA CATRINEL telefon - 0245/217737
- CABINET EXPERTIZA MEDICALA NR. 3 - in localitatea Targoviste medic primar VINT ELENA MIHAELA telefon - 0245/615255

Din data de 01.04.2018, doamna dr. IONESCU IRINA CATRINEL este coordonatorul activitatii Compartimentului de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca din cadrul Casei Judetene de Pensii Dambovita, conform Deciziei nr.142/30.03.2018.


PREVEDERI LEGALE REFERITOARE LA PACIENTII NETRANSPORTABILI

•  ART. 86 ALIN. 2 DIN NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII 263/2010

Bolnavii   netransportabili   sunt expertizati pe baza documentatiei medicale. Medicul curant are obligatia de a completa un referat medical detaliat care sa cuprinda date clinice si paraclinice pentru sustinerea diagnosticului clinic si a gravitatii afectiunilor. Pentru cazurile neconcludente, bolnavii vor fi transportati la sediul cabinetului de expertiza medicala a capacitatii de munca prin grija familiei.

•  ART. 95 ALIN. 2 DIN NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII 263/2010

Daca pensionarul de invaliditate este   netransportabil   si dovedeste acest fapt prin documente medicale recente , acesta este obligat sa anunte cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca pana la termenul de revizuire stabilit. Expertizarea se face pe baza documentelor medicale recente trimise de acesta la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca.


Investigatiile necesare pentru stabilirea deficientei functionale, a incapacitatii adaptative si a capacitatii de munca in patologia invalidanta sunt prevazute in Hotararea de Guvern nr. 224 bis din 31 martie 2011 - paginile 184 - 209.

- descarca hotararea

SERVICIUL EXPERTIZA MEDICALA:

Sediu:

  • TARGOVISTE, B-DUL UNIRII 20 A, MICRO 6.