Casa de pensii Dambovita

Casa Judeteana de pensii Dambovita

Legaturi utile

» valoare punct de pensie
1586 lei
» RELAȚII CU PUBLICUL
Program de lucru cu publicul
Program de audiente
» bilete tratament
Arhiva 2021
Arhiva 2020
Arhiva 2019
Arhiva 2018
Arhiva 2017
Arhiva 2016
Arhiva 2015
Arhiva 2014
Arhiva 2013
Arhiva 2012
Arhiva 2011
» integritate INSTITUȚIONALĂ
» INFORMAȚII de interes public
Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35
» Creează-ți cont pe portalul CNPP

De ce sa-ti faci cont ?

 • Acces complet la serviciile electronice oferite de Casa Nationala de Pensii Publice :
  • fisa participant fond pensii PILON II
  • stagii anuale dupa 04.2001
  • stagii lunare dupa 04.2001
  • declaratii nominale depuse de angajatorii dvs
  • ...si multe alte informatii utile
 • notificare online cu privire la evenimentele referitoare la propria persoana
 • servicii oferite absolut GRATUIT

Cum iti faci cont ? E simplu:

 • completeaza formularul online cu datele tale
 • tipareste formularul si semneaza-l
 • mergi la casa teritoriala de pensii cu formularul semnat si cartea de identitate
 • completeaza formularul online cu datele tale
 • dupa procesarea cererii vei primi pe mail numele de utilizator si parola

Click aici pentru mai multe detalii...

» Anunţ angajare

Casa Judeţeană de Pensii Damboviţa, cu sediul în Targoviste, Str. Tudor Vladimirescu nr. 1A, anunţă scoaterea la concurs in data de 06.09.2021, ora 10 00 , a următoarelor posturi de execuție, contractuale, pe perioada determinata, din cadrul Casei Județene de Pensii Dambovita, pentru perioada 20 septembrie 2021-31 decembrie 2022:

- consilier (studii superioare), debutant – număr posturi: - 19;
- referent (studii medii), debutant – număr posturi: - 5;

Descarca fisiere:

- REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR (pdf)


- Rezultate contestatii (pdf)

- REZULTATE CONCURS 06.09.2021 PROBA SCRISA - REFERENT (pdf)

- Barem text grila - referent - varianta 1 (pdf)

- FISA DE POST -- ATRIBUTIILE POSTULUI DE REFERENT DEBUTANT (pdf)

- REZULTATE CONCURS 06.09.2021 PROBA SCRISA - CONSILIER (pdf)

- Barem text grila -- consilier - varianta 2 (pdf)

- FISA DE POST -- ATRIBUTIILE POSTULUI DE CONSILIER DEBUTANT (pdf)


- Anunt privind sustinerea probei - Interviu

- Rezultate Proba Interviu 09.09.2021 - Consilier

- Rezultate Proba Interviu 10.09.2021 - Referent


- Anunt privind afisarea rezultatelor finale


- Situatia punctajelor finale - referent

- Situatia punctajelor finale - consilier

Descarca - Cerere privind eliberarea buletinului de calcul si a celorlalte documente care au stat la baza emiterii deciziei de pensie

I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:

• 6.095 lei – începând cu 1 ianuarie 2022.

II. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, sunt următoarele:

• 25% - datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
• 4% - datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă;
• 8% - datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă;
• 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de la angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Mențiune: În cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite şi speciale de muncă.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, cu excepția persoanelor care desfășoară activități în sectorul construcții.
Mențiune: În situația participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii pentru lunile în care aceştia contribuie la aceste fonduri, se utilizează un indice de corecţie de 0,85000.

III. Începând cu 1 ianuarie 2022:

• Venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 2.550 lei (valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată);
• Cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 638 lei.

IV. Valoarea punctului de pensie este de:

• 1.586 lei – începând cu 1 ianuarie 2022.

V. Indicele de corecţie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei este de 1,41.

VI. Cuantumul ajutorului de deces:

Începând cu 1 ianuarie 2022
• 6.095 lei - în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
• 3.048 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

VII. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.000 lei.

VIII. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, este de 1.269 lei.

Alte precizări:

Persoanele fizice care realizează venituri din pensii datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 lei.
Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei lunare de calcul reprezentată de partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei și, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată.
Veniturile lunare din pensii sub nivelul de 2.000 lei NU sunt supuse impozitării cu 10%.
Persoanele fizice, cu venituri din pensii mai mici de 4.000 lei, beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
În perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 3.000 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:
- Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- alte prevederi aplicabile în anul 2022.


Persoanele care se încadrează la prevederile OUG 108/2020 sunt rugate să depună cererea însoțită de adeverința eliberată de angajator

Descarca OUG


noutati

09.05.2022 - Avocatul Poporului - audiente - 11.05.2022

19.04.2022 - Anunt colectiv

08.04.2022 - Directorul Executiv al Casei de Pensii Dambovita, domnul Mihai Toni Ciprian, numit in baza Ordinului Presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 174/29.03.2022

07.04.2022 - Avocatul Poporului - audiente - 13.04.2022

07.03.2022 - Avocatul Poporului - audiente - 16.03.2022

04.03.2022 - Anunt colectiv

25.02.2022 - Comunicat referitor la aplicația care permite transmiterea online a documentului de informare

21.02.2022 - Anunt colectiv

09.02.2022 - Anunt colectiv

19.01.2022 - Avocatul Poporului - audiente - 26.01.2022