Casa de pensii Dambovita

Casa Judeteana de pensii Dambovita

Legaturi utile

CODUL ETIC ŞI DE CONDUITA PROFESIONALA AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI AL PERSONALULUI CONTRACTTUAL DIN CADRUL CASEI JUDETENE DE PENSII DAMBOVITA-2020

» valoare punct de pensie
1442 lei
» Informatii de interes public
Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35
» bilete tratament
Arhiva 2020
Arhiva 2019
Arhiva 2018
Arhiva 2017
Arhiva 2016
Arhiva 2015
Arhiva 2014
Arhiva 2013
Arhiva 2012
Arhiva 2011
» PROGRAMUL RELATII CU PUBLICUL

Audiente conducere:

* activitate momentan suspendata

In fiecare zi de marti, intre orele 10.00 - 12.00, dupa cum urmeaza

 • LUCIAN PISTRITU - Director Executiv (Etaj 1 camera 113) - Din prima si a treia saptamana din luna
 • MIHAELA NICULAE - Director ex. adj. Pensii (Etaj 1 camera 103) - Din a doua si a patra saptamana din luna (Doar pentru activitatea de stabiliri si plati prestatii)
 • MARIANA SOARE - Director ex. adj. Economic (Etaj 3 camera 301) - Din a doua si a patra saptamana din luna (Doar pentru activitatea de bilete de tratament si stagii de cotizare)

GHISEUL NR. 1
Etaj I

Informatii stabilire drepturi de pensie (si pensii internationale)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

GHISEUL NR. 2
Etaj I

Depunere documente stabilire drepturi de pensii (constestatii)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

GHISEUL NR. 3
Etaj I

Depunere documente si acordare ajutor de deces pentru PENSIONARI (CU EXCEPTIA ULTIMEI ZI LUCRATOARE DIN LUNA)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 11.00

GHISEUL NR. 4
Etaj I

Informatii plati drepturi de pensie (adeverinte)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

GHISEUL NR. 5
Etaj I

Informatii incompatibilitati

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

PARTER

REGISTRATURA GENERALA

luni - joi: 9.00 - 14.00 vineri: 9.00 - 11.00

PARTER

BILETE DE TRATAMENT

luni - joi: 9.00 - 14.00 vineri: 9.00 - 11.00

PARTER

CASIERIE - Plati ajutoare de deces
NU SE FAC PLATI IN ULTIMA ZI LUCRATOARE DIN LUNA

luni - joi: 10.00 - 14.30 vineri: 10.00 - 12.00

PARTER

CASIERIE - Incasari
NU SE FAC INCASARI IN ULTIMA ZI LUCRATOARE DIN LUNA

luni - joi: 8.30 - 9.00 / 10.00 - 14.30
vineri: 8.30 - 9.00 / 10.00 - 11.00

Etaj III
Camera 311

ADEVERINTE STAGII CAS - Depunere documente si acordare ajutor de deces pentru ASIGURATI
CU EXCEPTIA ULTIMEI ZI LUCRATOARE DIN LUNA

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

Etaj III
Camera 303

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

Casa Judeteana de pensii Dambovita

» Noutati
22.07.2021 - Proces verbal evaluare si inventariere bunuri primite cu titlu gratuit
12.07.2021 - Miercuri, 14 iulie 2021, între orele 10,00 – 14,00, instituţia Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Ploiești va acorda audiențe pentru cetățenii din județul Dâmbovița.
14.06.2021 - Legea 154 - documente necesare
10.06.2021 - COMUNICAT REFERITOR LA INDEMNIZAȚIILE ACORDATE COPIILOR PERSOANELOR CARE AU FOST PERSECUTATE DIN MOTIVE ETNICE

Legea nr. 154/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573/07.06.2021.

Acest act normativ, prin introducerea art. 31, a extins sfera beneficiarilor O.G. nr. 105/1999, în sensul acordării unor drepturi și copiilor persoanelor care au fost persecutate din motive etnice.

Începând cu data de 10.06.2021, data intrării în vigoare a Legii nr. 154/2021, casele județene de pensii, precum și Casa de Pensii a Municipiului București analizează cererile depuse și emit hotărârile de stabilire a drepturilor cuvenite în temeiul art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 154/2021.

!! Prin derogare de la prevederile art. 5 din O.G. nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 154/2021, drepturile stabilite potrivit art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se acordă și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2022. !!

Având în vedere termenele legale precizate mai sus și pentru a evita aglomerațiile nedorite la sediile caselor teritoriale de pensii, adresăm rugămintea către beneficiari să apeleze inclusiv la modalitatea transmiterii cererilor prin intermediul serviciilor poștale.

În final, reiterăm faptul că data acordării acestor drepturi este 1 ianuarie 2021, indiferent dacă cererile au fost depuse la o dată anterioară acesteia.


10.06.2021 - ANUNT COLECTIV - Pentru comunicarea prin publicitate

Casa Judeteana de Pensii Dambovita, in temeiul art.47alin.4, alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, face cunoscut faptul ca au fost emise acte administrative fiscal in vederea recuperarii sumelor datorate BASS (buget asigurari sociale) si BS(buget de stat), cu titlu de drepturi de pensie incasate necuvenit, pentru urmatoarele persoane :

Nr. crt.

Nume si prenume

Domiciliu

Denumirea actului administrativ fiscal/ nr/data actului

1

MIHAILA GHEORGHE

Localitatea Gaesti, str. Viitorului, nr. 18, bl.45, sc. E3, ap.3 , judetul Dambovita

Decizia nr. 297146/ 18.05.2021 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

Actele administrative fiscal emise pe numele debitorului susmentionat se considera comunicate acestuia in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Actele administrative emise pot fi consultate de titulara acestora la sediul institutiei emitente din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1 A, Targoviste, judetul Dambovita, pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0245613845, 0245231308, precum si pe pagina de internet a institutiei cjpdambovita@gmail.com.


26.05.2021 - Miercuri 16 iunie 2021, între orele 10,00 – 14,00, un reprezentant al instituției Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiești va fi prezent în Municipiul Târgoviște pentru a acorda audiențe cetățenilor și pentru a primi petiții.

Din luna iunie 2021 instituția Avocatul Poporului va relua activitatea de acordare a audiențelor atât la sediul Biroului Teritorial Ploiești, cât și în județele arondate.

Astfel, miercuri 16 iunie 2021, între orele 10,00 – 14,00, un reprezentant al instituției Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiești va fi prezent în Municipiul Târgoviște pentru a acorda audiențe cetățenilor și pentru a primi petiții.

Activitatea se va desfășura la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, situat în Municipiul Târgoviște, str. Tricolorului, nr. 1.

Pentru asigurarea dreptului la informatie al cetatenilor, vă transmitem alaturat un comunicat privind această deplasare, cu rugămintea de a posta acest comunicat pe pagina de internet a instituției dumneavoastră și/sau într-un loc vizibil cetățenilor (afisare la panoul informative).

Va rugăm să ne transmiteti un link cu postarea acestui comunicat.

Persoanele care nu pot ajunge în ziua programată, sau pot trimite petiția prin poșta electronica avpprahova@avp.ro sau prin poștă la adresa pe biroului din municipiul Ploiești, Bd. Republicii nr. 2-4, intrarea H, etajul I, camera 155, județul Prahova sau pot suna la nr. de telefon/fax 0244-593227.

Descarca anunt


01.04.2021 - ANUNT COLECTIV - Pentru comunicarea prin publicitate

Casa Judeteana de Pensii Dambovita, in temeiul art.47alin.4, alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, face cunoscut faptul ca au fost emise acte administrative fiscal in vederea recuperarii sumelor datorate BASS (buget asigurari sociale) si BS(buget de stat), cu titlu de drepturi de pensie incasate necuvenit, pentru urmatoarele persoane :

Nr. crt.

Nume si prenume

Domiciliu

Denumirea actului administrativ fiscal/ nr/data actului

1

HOTA MAGDOLNA MARIA

Localitatea Targu Mures, str. Remetea, nr. 73, ap. 1, judetul Mures

Decizia nr. 326638/ 19.02.2021 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

Actele administrative emise pot fi consultate de titularii acestora la sediul institutiei emitente din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1 A, Targoviste, judetul Dambovita, pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0245613845, 0245231308, precum si pe pagina de internet a institutiei casadepensiidambovita@gmail.com.

Actele administrative fiscal emise pe numele debitorului susmentionat se considera comunicate acestuia in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.


15.03.2021 - Comunicat de presa Buget 2021

Referitor la

 • aplicarea prevederilor Legii nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 238/09.03.2021;
 • Aplicarea, în anul 2021, a unor articole din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Alte prevederi aplicabile în anul 2021
 1. Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 5380 lei.
 2. Conform prevederilor art.16 din Legea nr.16/2021, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este următorul:
 • În cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5380 lei;
 • În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2690 lei.
 1. În conformitate cu prevederile art.138 și ale art. 138.1 din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cotele de contribuții de asigurări sociale sunt următoarele:
 • 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale;
 • 4% datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
 • 8% datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
 • 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor de la angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  • Conform art.42 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și comletările ulterioare, coroborat cu art. 138 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în cota de contribuție de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale este inclusă și cota de contribuție aferentă fondurilor de pensii administrate privat.
   • Cota de contribuție aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75%.
   • Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor de la angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare , care datorează contribuția la fondul de pensii administrate privat, sunt scutite de la plata acestei contribuții și în anul 2021.
  • Cota de contribuție de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurae socială este de 25%.
 1. În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 2300 lei, reprezentând valoarea salaraiului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 13 ianuarie 2021.
 2. Nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, este de 800 lei.
 3. În anul 2021 valoarea punctului de pensie se menține la 1442 lei, conform art. 86 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.
 4. Potrivit art.77 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul indemnizației pentru însoțitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie. În anul 2021 indemnizația de însoțitor se menține la 1154 lei.
 5. În anul 2021 indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, se menține la 1,41.
 6. Indicele de corecție utilizat la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii de către participanții la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile în care aceștia contribuie la aceste fonduri, stabilit conform dispozițiilor art.151 din Legea nr.411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 96 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și cmpletările ulterioare, este următorul:

(25 puncte procentuale – 3,75 puncte procentuale)/ 25 puncte procentuale = 0,85000

 1. Conform prevederilor HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 2300 lei.
  • Prin excepție, începând cu aceeași dată, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin 1 an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 2350 lei.
 2. În perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 3000 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Potrivit prevederilor art 18 alin. (1) din Legea nr. 16/2021, în anul 2021 pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite și se suportă din bugetul din care se finanțează drepturile respective.
  • În conformitate cu dispozițiile art.19 din Legea nr. 16/2021, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card se menține la 2,15 lei și se suportă din bugetul în care se finațează dreptul respectiv.

08.03.2021 - ANUNT COLECTIV - Pentru comunicarea prin publicitate

Casa Judeteana de Pensii Dambovita, in temeiul art.47alin.4, alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, face cunoscut faptul ca au fost emise acte administrative fiscal in vederea recuperarii sumelor datorate BASS (buget asigurari sociale) si BS(buget de stat), cu titlu de drepturi de pensie incasate necuvenit, pentru urmatoarele persoane :

Nr. crt.

Nume si prenume

Domiciliu

Denumirea actului administrativ fiscal/ nr/data actului

DUMITRU ELENA

Localitatea Cindesti, Dragodanesti, nr. 2, judetul Dambovita

Decizia nr. 327906/ 18.02.2021 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

Actele administrative emise pot fi consultate de titularii acestora la sediul institutiei emitente din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1 A, Targoviste, judetul Dambovita, pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0245613845, 0245231308, precum si pe pagina de internet a institutiei casadepensiidambovita@gmail.com.

Actele administrative fiscal emise pe numele debitorului susmentionat se considera comunicate acestora in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.


02.03.2021 - ANUNT COLECTIV - Pentru comunicarea prin publicitate

ANUNT COLECTIV

Pentru comunicarea prin publicitate

 Afisat astazi 02.03.2021

Casa Judeteana de Pensii Dambovita, in temeiul art.47alin.4, alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, face cunoscut faptul ca au fost emise acte administrative fiscal in vederea recuperarii sumelor datorate BASS (buget asigurari sociale) si BS(buget de stat), cu titlu de drepturi de pensie incasate necuvenit, pentru urmatoarele persoane :

Nr. crt.

Nume si prenume

Domiciliu

Denumirea actului administrativ fiscal/ nr/data actului

1

DATCU ALEXANDRA

Localitatea Targoviste, str.Udriste Nasturel, nr. 6, bloc 19, sc. A, et. 4, ap. 20, judetul Dambovita

Decizia nr. 332558/ 19.02.2021 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

2

TOMA MARIA

Localitatea Targoviste, B-dul Unirii, nr. 21, bloc 67, sc. E, et. 2, ap. 69, judetul Dambovita

Decizia nr. 219598/ 19.02.2021 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

3

BANICA ION

Localitatea Targoviste, str. Duiliu Zamfirescu, nr. 12, bloc 17, et. 3, ap. 116, sc. F, judetul Dambovita

Decizia nr. 327215/ 19.02.2021 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

Actele administrative fiscal emise pe numele debitorilor susmentionati se considera comunicate acestora in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Actele administrative emise pot fi consultate de titularii acestora la sediul institutiei emitente din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1 A, Targoviste, judetul Dambovita, iar pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0245613845, 0245231308, precum si pe pagina de internet a institutiei casadepensiidambovita@gmail.com.


01.03.2021 - ANUNT COLECTIV - Pentru comunicarea prin publicitate

ANUNT COLECTIV

Pentru comunicarea prin publicitate

 Afisat astazi 01.03.2021

Casa Judeteana de Pensii Dambovita, in temeiul art.47alin.4, alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, face cunoscut faptul ca au fost emise acte administrative fiscal in vederea recuperarii sumelor datorate BASS (buget asigurari sociale) si BS(buget de stat), cu titlu de drepturi de pensie incasate necuvenit, pentru urmatoarele persoane :

Nr. crt.

Nume si prenume

Domiciliu

Denumirea actului administrativ fiscal/ nr/data actului

1

BANU CRISTIAN

Localitatea Targoviste, str. G-ral Ion Emanoil Florescu, nr. 10, bl.4, ap. 2, judetul Dambovita

Decizia nr. 329757/ 18.02.2021 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

Actele administrative emise pot fi consultate de titularii acestora la sediul institutiei emitente din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1 A, Targoviste, judetul Dambovita, pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0245613845, 0245231308, precum si pe pagina de internet a institutiei casadepensiidambovita@gmail.com.

Actele administrative fiscal emise pe numele debitorului susmentionat se considera comunicate acestora in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.


06.01.2021 - ANUNT COLECTIV - Pentru comunicarea prin publicitate

Casa Judeteana de Pensii Dambovita, in temeiul art.47alin.4, alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, face cunoscut faptul ca au fost emise acte administrative fiscal in vederea recuperarii sumelor datorate BASS (buget asigurari sociale) si BS(buget de stat), cu titlu de drepturi de pensie incasate necuvenit, pentru urmatoarele persoane :

Nr. crt.

Nume si prenume

Domiciliu

Denumirea actului administrativ fiscal/ nr/data actului

1

CALINA CARINA STEFANIA

Localitatea Cluj Napoca, Ale. Azuga, nr.3, sc. 2, et.1, ap. 20, judetul Cluj

Decizia nr. 335003/ 27.11.2020 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

Actele administrative emise pot fi consultate de titularii acestora la sediul institutiei emitente din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1 A, Targoviste, judetul Dambovita, pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0245613845, 0245231308, precum si pe pagina de internet a institutiei casadepensiidambovita@gmail.com.

Actele administrative fiscal emise pe numele debitoarei susmentionate se considera comunicate acesteia in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.


11.12.2020 - ANUNT COLECTIV - Pentru comunicarea prin publicitate

ANUNT COLECTIV

Pentru comunicarea prin publicitate

 Afisat astazi 11.12.2020

Casa Judeteana de Pensii Dambovita, in temeiul art.47alin.4, alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, face cunoscut faptul ca au fost emise acte administrative fiscal in vederea recuperarii sumelor datorate BASS (buget asigurari sociale) si BS(buget de stat), cu titlu de drepturi de pensie incasate necuvenit, pentru urmatoarele persoane :

Nr.crt.

Nume si prenume

Domiciliu

Denumirea actului administrativ fiscal/ nr/data actului

1

GHEORGHIAN MARINEL

Localitatea Salcuta/ Titu, nr. 116, judetul Dambovita

Decizia nr. 317961/ 10.11.2020 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

2

ROCA IOSIF

Localitatea Targoviste, Bld. Ion C. Bratianu, nr. 67 A, bloc 57 A, et. 4, ap. 17, judetul Dambovita

Decizia nr. 333311/ 10.11.2020 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

Actele administrative fiscal emise pe numele debitorilor susmentionati se considera comunicate acestora in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.


18.11.2020 - ANUNT COLECTIV - Pentru comunicarea prin publicitate

ANUNT COLECTIV

Pentru comunicarea prin publicitate

Casa Judeteana de Pensii Dambovita, in temeiul art.47alin.4, alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, face cunoscut faptul ca au fost emise acte administrative fiscal in vederea recuperarii sumelor datorate BASS (buget asigurari sociale) si BS(buget de stat), cu titlu de drepturi de pensie incasate necuvenit, pentru urmatoarele persoane :

Nr. crt.

Nume si prenume

Domiciliu

Denumirea actului administrativ fiscal/ nr/data actului

1

KANDIL AURICA

Localitatea Targoviste, str. Mircea cel Batran, bloc H5, et. 6, ap. 17, judetul Dambovita

Decizia nr. 230096/ 29.09.2020 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

Actele administrative emise pot fi consultate de titularii acestora la sediul institutiei emitente din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1 A, Targoviste, judetul Dambovita, pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0245613845, 0245231308, precum si pe pagina de internet a institutiei casadepensiidambovita@gmail.com.

Actele administrative fiscal emise pe numele debitoarei susmentionate se considera comunicate acesteia in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.


18.11.2020 - ANUNT COLECTIV - Pentru comunicarea prin publicitate

ANUNT COLECTIV

Pentru comunicarea prin publicitate

 Afisat astazi 17.11.2020

Casa Judeteana de Pensii Dambovita, in temeiul art.47alin.4, alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, face cunoscut faptul ca au fost emise acte administrative fiscal in vederea recuperarii sumelor datorate BASS (buget asigurari sociale) si BS(buget de stat), cu titlu de drepturi de pensie incasate necuvenit, pentru urmatoarele persoane :

Nr.crt.

Nume si prenume

Domiciliu

Denumirea actului administrativ fiscal/ nr/data actului

1

ANCA NICOLAE

Localitatea Targoviste, str. 9 Mai, nr. 1, bloc 12, ap. 3, judetul Dambovita

Decizia nr. 319897/ 18.09.2020 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

2

OLARU GEORGETA

Localitatea Gaesti, str. Popa Tanase, nr. 19, judetul Dambovita

Decizia nr. 305636/ 30.01.2020 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

3

GHEORGHIAN MARINEL

Localitatea Titu, sat Salcuta, nr. 116, judetul Dambovita

Decizia nr. 317961/ 27.04.2020 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

4

DOBRESCU CRISTINA ELENA

Localitatea Moreni, str. Stadion, nr. 3, et. 4, ap. 428, judetul Dambovita

Decizia nr. 300704/ 26.03.2020 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

5

HOTA MAGDOLNA MARIA

Localitatea Targu Mures, str. Remetea, nr. 73, ap. 1, judetul Mures

Decizia nr. 326638/ 26.03.2020 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

6

COSTACHE MARIAN

Localitatea Bucuresti, str. Mihail Tarnoveanu, nr. 58 A, Sector 3

Decizia nr. 322983/ 05.12.2019 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

7

DUMITRU CRISTIAN

Localitatea Lucieni, nr. 702, judetul Dambovita

Decizia nr. 327153/ 19.12.2019 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

8

ION EMILIA

Localitatea Targoviste, str. Vlad Tepes, nr. 7, bl. 35 E, sc. B, ap. 23, judetul Dambovita

Decizia nr. 329441/ 13.05.2020 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

Actele administrative fiscal emise pe numele debitorilor susmentionati se considera comunicate acestora in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Learn the easy solution of the Rubik's Cube and impress your friends with your amazing new skill.


Prima pagina <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >> Ultima pagina