Casa de pensii Dambovita

Casa Judeteana de pensii Dambovita

Legaturi utile

CODUL ETIC ŞI DE CONDUITA PROFESIONALA AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI AL PERSONALULUI CONTRACTTUAL DIN CADRUL CASEI JUDETENE DE PENSII DAMBOVITA-2020

» valoare punct de pensie
1442 lei
» Informatii de interes public
Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35
» bilete tratament
Arhiva 2020
Arhiva 2019
Arhiva 2018
Arhiva 2017
Arhiva 2016
Arhiva 2015
Arhiva 2014
Arhiva 2013
Arhiva 2012
Arhiva 2011
» PROGRAMUL RELATII CU PUBLICUL

Audiente conducere:

* activitate momentan suspendata

In fiecare zi de marti, intre orele 10.00 - 12.00, dupa cum urmeaza

  • LUCIAN PISTRITU - Director Executiv (Etaj 1 camera 113) - Din prima si a treia saptamana din luna
  • MIHAELA NICULAE - Director ex. adj. Pensii (Etaj 1 camera 103) - Din a doua si a patra saptamana din luna (Doar pentru activitatea de stabiliri si plati prestatii)
  • MARIANA SOARE - Director ex. adj. Economic (Etaj 3 camera 301) - Din a doua si a patra saptamana din luna (Doar pentru activitatea de bilete de tratament si stagii de cotizare)

GHISEUL NR. 1
Etaj I

Informatii stabilire drepturi de pensie (si pensii internationale)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

GHISEUL NR. 2
Etaj I

Depunere documente stabilire drepturi de pensii (constestatii)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

GHISEUL NR. 3
Etaj I

Depunere documente si acordare ajutor de deces pentru PENSIONARI (CU EXCEPTIA ULTIMEI ZI LUCRATOARE DIN LUNA)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 11.00

GHISEUL NR. 4
Etaj I

Informatii plati drepturi de pensie (adeverinte)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

GHISEUL NR. 5
Etaj I

Informatii incompatibilitati

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

PARTER

REGISTRATURA GENERALA

luni - joi: 9.00 - 14.00 vineri: 9.00 - 11.00

PARTER

BILETE DE TRATAMENT

luni - joi: 9.00 - 14.00 vineri: 9.00 - 11.00

PARTER

CASIERIE - Plati ajutoare de deces
NU SE FAC PLATI IN ULTIMA ZI LUCRATOARE DIN LUNA

luni - joi: 10.00 - 14.30 vineri: 10.00 - 12.00

PARTER

CASIERIE - Incasari
NU SE FAC INCASARI IN ULTIMA ZI LUCRATOARE DIN LUNA

luni - joi: 8.30 - 9.00 / 10.00 - 14.30
vineri: 8.30 - 9.00 / 10.00 - 11.00

Etaj III
Camera 311

ADEVERINTE STAGII CAS - Depunere documente si acordare ajutor de deces pentru ASIGURATI
CU EXCEPTIA ULTIMEI ZI LUCRATOARE DIN LUNA

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

Etaj III
Camera 303

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

Casa Judeteana de pensii Dambovita

» Noutati
24.04.2020 - Comunicat de presă privind prelungirea suspendării activității de acordare a audiențelor a Biroului Teritorial Ploiești (din cadrul instituției Avocatul Poporului), până pe data de 15 mai 2020, în scopul prevenirii răspândirii comunitare a infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 urmând ca, după această dată, să se ia noi decizii, în funcție de evoluția situației.

În contextul actual, în scopul prevenirii răspândirii comunitare a infectării cu noul coronavirus, reamintim cetățenilor că deși se menține până la data de 15 mai 2020, măsura suspendării acordării audiențelor, cetățenii pot beneficia în continuare, în mod gratuit, de serviciile instituției Avocatul Poporului, prin Biroul Teritorial Ploiești, fie apelându-ne telefonic la nr. 0244 593 227, fie trimițându-ne prin e-mail, pe adresa avpprahova@avp.ro sau prin poștă, pe adresa Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, camera 155, etaj 1, județul Prahova o solicitare scrisă în care să ne expună pe scurt, problemele pe care le întâmpină în relația cu autoritățile publice, drepturile încălcate, demersurile întreprinse în mod personal pentru respectarea drepturilor lor și atașând în copie, documente relevante, cu mențiunea că se asigură zilnic, permanența la sediul biroului.

Pe această cale, dorim să asigurăm cetățenii de întreaga obiectivitate a verificărilor întreprinse de instituția Avocatului Poporului în raport cu autoritățile publice reclamate, ținând cont de faptul că potrivit Constituției României și Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, instituția Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă și independentă față de oricare altă autoritate publică din România și are drept drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice.

Instituția Avocatul Poporului poate acționa în domenii precum:

-drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale,

-drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap,

-apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului ,

-armată, justiţie, poliţie, penitenciare,

-proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe.

Nu intră în competența instituției Avocatul Poporului actele autorității judecătorești, ale Parlamentului, Președintelui sau ale Guvernului.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon al Biroului Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului 0244 593 227.


25.03.2020 -
ANUNȚ REFERITOR LA ACTIVITATEA CABINETELOR DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Națională de Pensii Publice anunță noi măsuri referitoare la:

  1. Pensiile de invaliditate – cazuri noi.
  2. În cazul pensiilor de invaliditate, cazuri noi, cererea completată, împreună cu documentele medicale vor fi depuse în plic sigilat la casele teritoriale de pensii din raza de domiciliu sau prin intermediul serviciilor poștale (fizice sau electronice).
  3. Casele teritoriale de pensii vor afișa pe pagina de internet modelul de cerere pentru expertizarea capacității de muncă și vor comunica solicitantului numărul de înregistrare a cererii, prin telefon.
  4. Cererea și documentele medicale prevăzute la punctul 1 vor fi transmise în maxim 3 zile la cabinetele de expertiză medicală, conform arondării teritoriale.
  5. Expertizarea nu va presupune prezența fizică a solicitantului în cabinetul de expertiză, ci se va fundamenta strict pe documentele transmise.
  6. Cele două decizii medicale, care trebuiesc înmânate solicitantului, vor fi trimise prin poștă cu confirmare de primire.

Procedura va fi publicată pe site-ul Caselor Teritoriale de Pensii și va fi utilizată pe perioada instituirii stării de urgență.

  1. Pensile de invaliditate – revizuiri

Reamintim, în acest context, modificările deja anunțate, respectiv faptul că pensionarii de invaliditate care au termen de revizuire în perioada instituită ca stare de urgență nu trebuie să se mai prezinte la cabinetele de expertiză, plata acestor pensii fiind continuată.

III. Certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile, acordate în perioada stării de urgenţă, se eliberează şi se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.“


16.03.2020 - Anunt revizuire medicala a pensionarilor de invaliditate
14.01.2020 - AVOCATUL POPORULUI – BIROUL TERITORIAL PLOIEŞTI BILANŢUL ACTIVITĂŢII PE ANUL 2019

Instituţia Avocatul Poporului este instituţie naţională pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului (în sensul stabilit prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 48/134 din 20 decembrie 1993, prin care au fost adoptate Principiile de la Paris). Scopul instituției îl constituie apărarea drepturilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile administrației publice și societățile comerciale aflate sub autoritatea acestora, contribuind la soluționarea conflictelor dintre acestea, pe cale amiabilă, prin mediere și dialog.

Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului, precum și audiențele acordate cetățenilor sunt scutite de orice fel de taxă, conform art. 18 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată.

Instituția centrală are sediul în București, str. George Vraca nr. 8, Sector 1, iar în teritoriu funcționează 14 birouri teritoriale ale acesteia.

Biroul Teritorial Ploiești are sediul în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4, Intrarea H, etaj I, camera 155, județul Prahova și are în competența sa teritorială județele Prahova, Buzău și Dâmbovița. Activitatea acestuia se desfășoară de regulă la sediul din Ploiești, însă o dată pe lună reprezentanții acestui birou se deplasează în județele Buzău și Dâmbovița pentru a acorda audiențe și pentru a primi petiții din partea cetățenilor.

Față de anii precedenți, în anul 2019 a crescut semnificativ numărul apelurilor telefonice, petițiilor, sesizărilor din oficiu, anchetelor proprii, dar și al recomandărilor emise de Avocatul Poporului ca urmare a deficiențelor constatate cu ocazia verificărilor întreprinse de consilierii Biroului Teritorial Ploiești.

Situaţia statistică detaliată pentru activitatea din anul 2019 se prezintă astfel:

                              TOTAL       Prahova       Buzău        Dâmboviţa

Audienţe                  1101            790             142               169

Apeluri telefonice        753             392            166               195

Petiţii înregistrate        310             198              42                 70

Sesizări din oficiu           18                8                5                  5

Anchete                         30              11                8                 11

Recomandări                   21             10                5                   6

Cele mai multe sesizări au avut ca obiect încălcarea de către autoritățile publice a reglementărilor constituționale privitoare la dreptul de petiționare, dreptul la un nivel de trai decent, dreptul de proprietate privată, dreptul la muncă și protecția socială a muncii, protecția copiilor și a tinerilor, protecția persoanelor cu handicap.

În acest sens, persoanele care s-au adresat Biroului teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului au reclamat faptul că autoritățile administrației publice fie nu au soluționat cererile acestora, fie răspunsurile primite au fost formale sau incomplete nefiind soluționate problemele reclamate de cetățeni. Refuzul soluţionării unor cereri sau întârzierea comunicării răspunsului a creat cetățenilor dificultăţi în valorificarea, în termenul legal, a anumitor drepturi constituționale.

Cele 18 sesizări din oficiu  au vizat încălcări ale drepturilor prevăzute de art. 22 privind dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, art. 32 privind dreptul la învățătură, art. 34 privind dreptul la ocrotirea sănătății, art. 49 privind protecția copiilor și a tinerilor și art. 50 privind protecția persoanelor cu handicap din Constituția României, republicată și au stat la baza unor anchete efectuate la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, Complexul de Servicii pentru Copilul cu Handicap nr. 14 din Râmnicu Sărat, jud. Buzău, Centrul Rezidențial de Asistență Socială și Reintegrare Socială pentru Persoanele fără Adăpost Sfanta Maria Târgoviște (din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște), Școala Gimnazială Lapoș, jud. Prahova, Spitalul de Pediatrie din Ploiești, Primăria comunei Conțești, jud. Dâmbovița, Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu Ploiești, Primăria comunei Crevedia, jud. Dâmbovița, Primăria Municipiului Buzău, Școala Gimnazială Podenii Noi (Valea Dulce), jud. Prahova, Serviciul Județean de Ambulanță Prahova, Clubul Sportiv Municipal Ploiești, Colegiul Spiru Haret din Ploiești, Colegiul Național B.P.Hașdeu din Buzău, Colegiul Economic Buzău, Colegiul Național Mihai Eminescu Buzău, Școala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu Buzău, Școala Profesională Bălțești, jud. Prahova, Liceul Tehnologic Pucioasa, jud. Dâmbovița.

În anul 2019, la nivelul Biroului Teritorial Ploiești s-au realizat 30 de anchete. Pe lângă anchetele efectuate ca urmare a sesizărilor din oficiu (mai sus menționate) se adaugă și anchetele realizate pentru soluționarea unor petiții primite de la cetățeni sau a unor sesizări din oficiu ale instituției centrale. Acestea au vizat încălcări ale drepturilor prevăzute de art. 22 (dreptul la viață, la integritate fizică și psihică), art. 34 (dreptul la ocrotirea sănătății), art. 44 (dreptul de proprietate privată), art. 47 (dreptul la un nivel de trai decent), art. 51 (dreptul de petiționare), art. 52 (dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică) din Constituția României și au fost realizate la Penitenciarul Găești, Casa Județeană de Pensii Dâmbovița, Primăria comunei Cojasca și la Școala Gimnazială Cojasca, județul Dâmbovița, Primăria comunei Filipeștii de Pădure, județul Prahova, Unitatea de Asistență Medico Socială Boldești Scăeni, jud. Prahova, Asociația ”Casa Speranței” din Câmpina, județul Prahova, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și Spitalul de Psihiatrie Săpoca jud. Buzău.

Pentru remedierea deficiențelor constatate în urma acestor verificări au fost emise de către Avocatul Poporului un număr de 21 recomandări (17 au fost deja însușite de către autoritățile în cauză care au remediat deficiențele constatate, iar 4 se află în termenul legal de însușire). Aceste recomandări sunt postate pe site-ul instituției www.avp.ro, secțiunea Recomandări 2019.

Deplasările lunare în judeţele Buzău şi Dâmboviţa vor continua și în anul 2020, reprezentanții Biroului Teritorial Ploiești venind în întâmpinarea persoanelor din aceste judeţe şi facilitând astfel accesul acestora la sprijinul oferit de instituţia Avocatul Poporului. Cu privire la zilele în care se vor efectua aceste deplasări, vor fi transmise, în timp util, anunţuri prin intermediul presei şi al autorităţilor locale şi judeţene.

Reamintim cetăţenilor că Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului are sediul în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, etaj I, camera 155 (palatul administrativ); tel./fax – 0244-593.227, iar petiţiile pot fi trimise prin poştă, prin e-mail la adresa avpprahova@avp.ro sau prin fax.

De asemenea, vă invităm să accesaţi site-ul instituţiei Avocatul Poporului la adresa www.avp.ro unde veți regăsi informaţii detalitate cu privire la activitatea instituției.

Mirabela Mălăescu,

Consilier coordonator al Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei AVOCATUL POPORULUI

Ploiești, 13 ianuarie 2020


Descarca anunt
03.12.2019 - AVOCATUL POPORULUI - audiente la Targoviste -9 decembrie 2019- ultima deplasare pentru anul 2019
11.11.2019 - ANUNT CONCURS - MEDIC PRIMAR- EXPERTIZA MEDICALA SI RECUPERAREA CAPACITATII DE MUNCA
17.10.2019 - ANUNT EXAMEN - PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR CELUI DETINUT
23.08.2019 - Anunt concurs - sef serviciu
22.08.2019 - REZULTATE FINALE- CONCURSUL DIN 19- 21.08.2019 - POSTUL DE REGISTRATOR MEDICAL
21.08.2019 - REZULTAT INTERVIU - CONCURSUL DIN 21.08.2019- REGISTRATOR MEDICAL
19.08.2019 - TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute de candidati la proba scrisă, la concursul organizat in data de 19.08.2019, ora 1000, pentru ocuparea postului vacant de registrator medical principal (studii medii) în cadrul Compartimentului de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca din Casa Judeţena de Pensii Dambovita.
08.08.2019 - Candidatii care au fost selectati sa participe la concursul pentru ocuparea postului vacant de registrator medical principal în cadrul Compartimentului de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca din Casa Judeţena de Pensii Dambovita, vor susţine proba scrisă in data de 19.08.2019, începând cu ora 1000, la sediul SC SICAL SRL, din localitatea Targoviste, strada Tudor Vladimirescu, nr.34A, etaj 2, judetul Dambovita ( vis-a-vis de Scoala de soferi Cvorum).
05.08.2019 - Tabel nominal cu persoanele care au fost selectate sa participe la concursul din data de 19.08.2019
25.07.2019 - LEGE Nr. 127/2019 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii
22.07.2019 - Anunt angajare registrator medical principal (studii medii)