Casa de pensii Dambovita

Casa Judeteana de pensii Dambovita

Legaturi utile

CODUL ETIC ŞI DE CONDUITA PROFESIONALA AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI AL PERSONALULUI CONTRACTTUAL DIN CADRUL CASEI JUDETENE DE PENSII DAMBOVITA-2020

» valoare punct de pensie
1442 lei
» Informatii de interes public
Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35
» bilete tratament
Arhiva 2020
Arhiva 2019
Arhiva 2018
Arhiva 2017
Arhiva 2016
Arhiva 2015
Arhiva 2014
Arhiva 2013
Arhiva 2012
Arhiva 2011
» PROGRAMUL RELATII CU PUBLICUL

Audiente conducere:

* activitate momentan suspendata

In fiecare zi de marti, intre orele 10.00 - 12.00, dupa cum urmeaza

 • LUCIAN PISTRITU - Director Executiv (Etaj 1 camera 113) - Din prima si a treia saptamana din luna
 • MIHAELA NICULAE - Director ex. adj. Pensii (Etaj 1 camera 103) - Din a doua si a patra saptamana din luna (Doar pentru activitatea de stabiliri si plati prestatii)
 • MARIANA SOARE - Director ex. adj. Economic (Etaj 3 camera 301) - Din a doua si a patra saptamana din luna (Doar pentru activitatea de bilete de tratament si stagii de cotizare)

GHISEUL NR. 1
Etaj I

Informatii stabilire drepturi de pensie (si pensii internationale)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

GHISEUL NR. 2
Etaj I

Depunere documente stabilire drepturi de pensii (constestatii)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

GHISEUL NR. 3
Etaj I

Depunere documente si acordare ajutor de deces pentru PENSIONARI (CU EXCEPTIA ULTIMEI ZI LUCRATOARE DIN LUNA)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 11.00

GHISEUL NR. 4
Etaj I

Informatii plati drepturi de pensie (adeverinte)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

GHISEUL NR. 5
Etaj I

Informatii incompatibilitati

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

PARTER

REGISTRATURA GENERALA

luni - joi: 9.00 - 14.00 vineri: 9.00 - 11.00

PARTER

BILETE DE TRATAMENT

luni - joi: 9.00 - 14.00 vineri: 9.00 - 11.00

PARTER

CASIERIE - Plati ajutoare de deces
NU SE FAC PLATI IN ULTIMA ZI LUCRATOARE DIN LUNA

luni - joi: 10.00 - 14.30 vineri: 10.00 - 12.00

PARTER

CASIERIE - Incasari
NU SE FAC INCASARI IN ULTIMA ZI LUCRATOARE DIN LUNA

luni - joi: 8.30 - 9.00 / 10.00 - 14.30
vineri: 8.30 - 9.00 / 10.00 - 11.00

Etaj III
Camera 311

ADEVERINTE STAGII CAS - Depunere documente si acordare ajutor de deces pentru ASIGURATI
CU EXCEPTIA ULTIMEI ZI LUCRATOARE DIN LUNA

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

Etaj III
Camera 303

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

Casa Judeteana de pensii Dambovita

» Noutati
30.05.2019 - Anunt privind rezultatele finale obtinute de candidata inscrisa la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic primar, in specialitatea expertiza medicala a capacitatii de munca, din cadrul CJP Dambovita, in data de 29.05.2019
12.05.2019 - AVOCATUL POPORULUI - audiente la Târgoviste 13 Mai
12.05.2019 - AVOCATUL POPORULUI - audiente la Târgoviste 10 Iunie
05.04.2019 - ANUNT DE CONCURS - EXPERTIZA MEDICALA
05.04.2019 - PRECIZĂRI referitoare la achitarea drepturilor restante cuvenite în urma recalculării pensiilor pentru beneficiarii prevederilor Legii nr.221/2018
 • Având în vedere faptul că drepturile de pensie se achită, potrivit calendarului de plată, în intervalul 01 - 15 ale lunii în curs;
 • Ținând seama că deciziile de recalculare pentru persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr.221/2018 au fost emise după tipărirea mandatelor aferente lunii aprilie a.c.;

Casa Națională de Pensii Publice aduce la cunoștință că, în luna aprilie 2019, pensiile celor care au primit deciziile de recalculare se achită în cuantumul anterior recalculării, urmând ca diferențele reprezentând drepturi restante, calculate de la data de 1.10.2018, să fie achitate, la domiciliul beneficiarilor, în intervalul 11.04.2019 - 15.04.2019, prin intermediul factorilor poștali.

În cazul persoanelor avizate la domiciliu, sumele reprezentând drepturile restante pot fi ridicate de la ghișeele poștale de care aparțin până la data de 17 aprilie 2019.

Această modalitate de plată a diferențelor se aplică atât pensionarilor care primesc drepturile prin C.N. Poșta Română S.A, cât și celor care primesc drepturile prin cont bancar.


29.03.2019 - Indicatori utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2019
 1. Cotele de contribuţii de asigurări sociale, sunt următoarele:
 • 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
 • 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
 • 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75%.

II. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:

     • 4.162 lei - 1 ianuarie - 14 martie 2019;

     • 5.163 lei - începând cu data de 15 ianuarie 2019.

!!!!! Pe cale de consecință, valoarea câştigului salarial mediu brut aferentă lunii martie 2019 este de 4.686 lei.

III. Începând cu 1 ianuarie 2019, nivelurile minime ale venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, respectiv cuantumurile contribuției de asigurări sociale  aferente acestor venituri, sunt de:

      • Venit minim asigurat 2.080 lei;

      • Cuantum contribuție    520 lei     

IV. Valoarea punctului de pensie este de:

     • 1.100 lei - 1 ianuarie – 31 august 2019;

     • 1.265 lei – începând cu 1 septembrie 2019.

V. Indicele de corecţie pentru anul 2019 este de 1,20.

VI. Cuantumul ajutorului de deces este de:

 • 1 ianuarie - 14 martie 2019     
 • 4.162 lei - în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
 • 2.081 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.
 • începând cu data de 15 martie 2019     
 • 5.163 lei - în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
 • 2.582 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau            pensionarului. 

VII. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de:

     •     640 lei – 1 ianuarie – 31 august 2019;

     •     704 lei – începând cu 1 septembrie 2019.

VIII. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I  de  invaliditate este de:

 • 880 lei - 1 ianuarie 2019 – 14 martie 2019;
 • 1.012 lei – începând cu 15 martie 2019.

IX. Veniturile lunare din pensii care depășesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%.

X. Persoanele fizice, cu venituri din pensii, beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:

- Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

- Hotărârea nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

- alte prevederi aplicabile în anul 2019.


14.03.2019 - Anunt bilete de tratament

Incepând cu data de 18, respectiv 19 martie 2019, pensionarii şi asiguraţii sistemului public de pensii beneficiază de bilete de tratament în statiunile: Amara, Covasna, Olăneşti şi Pucioasa.

Au fost alocate pentru această primă serie 102 bilete, după cum urmează: Amara - 4 bilete, Covasna 8 bilete, Olăneşti - 12 bilete şi Pucioasa 78 bilete.

În instituţia noastră au fost inregistrate 94 de cereri pentru această perioadă; la acest moment sunt disponibile 9 bilete la Pucioasa şi 7 bilete la Olăneşti.

Biletele se pun în vânzare în perioada 14 - 16 martie, la sediul instituţiei; pentru persoanele care nu au depus încă cerere, pot solicita bilete in limita locurilor disponibile, dacă se prezintă cu recomandarea medicală, actul de identitate şi talonul de pensie.

Descarca anunt (PDF)


19.02.2019 - Anunt Colectiv - titluri executorii/decizii

07.02.2019 - AVOCATUL POPORULUI - audiente la Târgoviste 11 Februarie
17.01.2019 - Venit lunar si suma de CAS de plata incepand cu 01.01.2019

Informatii incepand cu 01.01.2019 - Conform prevederilor H.G. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

 • Venitul minim lunar asigurat in baza contractului de asigurare este de 2.080 lei, iar contributia de asigurari sociale lunara datorata este de 520 lei, reprezentant 25% din venitul lunar asigurat.
 • Asiguratii pe baza de Contract de asigurare vor fi trecuti din oficiu la nivelul venitului minim lunar asigurat in vigoare, venit la care se va plati cota de contributie de asigurari sociale pentru conditii normale de 25%.
 • Plata contribuţiei de asigurări sociale datorata se poate efectua în numerar, la casieria Casei Judeţene de Pensii Dambovita sau în contul RO91TREZ27122210304XXXXX deschis la Trezoreria Targoviste, cod fiscal 13607340, prin următoarele mijloace de plată: mandat poştal, ordin de plată. Mijlocul de plată utilizat trebuie să conţină obligatoriu următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal al asiguratului, suma şi perioada pentru care se face plata.
 • Conform art. 40 alin (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.
Descarca anunt
03.12.2018 - AVOCATUL POPORULUI - audiente la Târgoviste 10 Decembrie
07.11.2018 - AVOCATUL POPORULUI - audiente la Târgoviste Luni 12 Noiembrie
10.10.2018 - AVOCATUL POPORULUI - audiente la Târgoviste 15 Octombrie
28.09.2018 - Lista functiilor ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice - septembrie 2018, din cadrul Casei Judetene de Pensii Dambovita
12.09.2018 - AVOCATUL POPORULUI - audiente la Târgoviste 17 Septembrie