Casa de pensii Dambovita

Casa Judeteana de pensii Dambovita

Legaturi utile

CODUL ETIC ŞI DE CONDUITA PROFESIONALA AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI AL PERSONALULUI CONTRACTTUAL DIN CADRUL CASEI JUDETENE DE PENSII DAMBOVITA-2020

» valoare punct de pensie
1442 lei
» Informatii de interes public
Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35
» bilete tratament
Arhiva 2019
Arhiva 2018
Arhiva 2017
Arhiva 2016
Arhiva 2015
Arhiva 2014
Arhiva 2013
Arhiva 2012
Arhiva 2011
» PROGRAMUL RELATII CU PUBLICUL

Audiente conducere:

In fiecare zi de marti, intre orele 10.00 - 12.00, dupa cum urmeaza

 • DOREL PANTILIN - Director Executiv (Etaj 1 camera 113) - Din prima si a treia saptamana din luna
 • MIHAELA NICULAE - Director ex. adj. Pensii (Etaj 1 camera 103) - Din a doua si a patra saptamana din luna (Doar pentru activitatea de stabiliri si plati prestatii)
 • MARIANA SOARE - Director ex. adj. Economic (Etaj 3 camera 301) - Din a doua si a patra saptamana din luna (Doar pentru activitatea de bilete de tratament si stagii de cotizare)

GHISEUL NR. 1
Etaj I

Informatii stabilire drepturi de pensie (si pensii internationale)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

GHISEUL NR. 2
Etaj I

Depunere documente stabilire drepturi de pensii (constestatii)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

GHISEUL NR. 3
Etaj I

Depunere documente si acordare ajutor de deces pentru PENSIONARI (CU EXCEPTIA ULTIMEI ZI LUCRATOARE DIN LUNA)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 11.00

GHISEUL NR. 4
Etaj I

Informatii plati drepturi de pensie (adeverinte)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

GHISEUL NR. 5
Etaj I

Informatii incompatibilitati

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

PARTER

REGISTRATURA GENERALA

luni - joi: 9.00 - 14.00 vineri: 9.00 - 11.00

PARTER

BILETE DE TRATAMENT

luni - joi: 9.00 - 14.00 vineri: 9.00 - 11.00

PARTER

CASIERIE - Plati ajutoare de deces
NU SE FAC PLATI IN ULTIMA ZI LUCRATOARE DIN LUNA

luni - joi: 10.00 - 14.30 vineri: 10.00 - 12.00

PARTER

CASIERIE - Incasari
NU SE FAC INCASARI IN ULTIMA ZI LUCRATOARE DIN LUNA

luni - joi: 8.30 - 9.00 / 10.00 - 14.30
vineri: 8.30 - 9.00 / 10.00 - 11.00

Etaj III
Camera 311

ADEVERINTE STAGII CAS - Depunere documente si acordare ajutor de deces pentru ASIGURATI
CU EXCEPTIA ULTIMEI ZI LUCRATOARE DIN LUNA

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

Etaj III
Camera 303

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

Casa Judeteana de pensii Dambovita

» Noutati
27.10.2016 - Legea care permite plata retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale, Legea nr.186/2016, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 24.10.2016 şi, ca atare, a intrat în vigoare azi, 27.10.2016.

1. Legea care permite plata retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale, Legea nr.186/2016, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 24.10.2016 şi, ca atare, a intrat în vigoare azi, 27.10.2016.

2. În temeiul acestui act normativ, poate încheia contract de asigurare socială, orice persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

- nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
- nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
- nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

3.       Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz:
-  actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie;
-  procura specială autentificată în condițiile legii, în cazul încheierii contractului prin mandatar;
-  declaraţia pe propria-răspundere, care se completează la sediul Casei de Pensii.

4.       Contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr.186/2016 se încheie numai pentru perioade anterioare (pentru cel mult 5 ani anteriori încheierii contractului). Formularul de contract se completează la sediul Casei de Pensii.

5.       Pentru perioadele viitoare, asigurarea voluntară se realizează prin încheierea contractului de asigurare socială în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

6.       Încheierea contractului de asigurare socială în temeiul prevederilor Legii nr. 186/2016 poate fi solicitată numai în perioada 27.10.2016 – 27.04.2017.

7.       Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi data de 27.04.2017.
Suma reprezentând contribuţie de asigurări sociale datorată se actualizează cu indicele de inflaţie, conform prevederilor art. 6 alin.(2) din Legea nr.186/2016, ori de câte ori se face plata contribuţiei.
Plata contribuției se poate face în numerar, la casieria Casei de Pensii, sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege, în contul deschis la Trezoreriea Statului pe seama Casei de Pensii.


16.09.2016 - CJP Dambovita anunta ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, gradul profesional principal...

Casa Judeţeana de Pensii Dambovita anunta ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Plati Prestatii- Directia Stabiliri si Plati Prestatii, prin modalitatile prevazute de art. 56 din Legea 188/1999.

Relatii Suplimentare se pot obtine de la Casa Judeteana de Pensii -Compartimentul Resurse Umane, Camera 108 - localitatea Targoviste, strada T. Vladimirescu, nr. 1A, Judetul Dambovita.


01.08.2016 - Anunt angajare - Cabinetul de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca Pucioasa
26.07.2016 - » Legea nr. 155/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
» Legea nr. 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
26.07.2016 - Repartizarea pe trimestre a creditelor din bugetul de stat la capitolul 68.01, Prevederi B.A.S.S. 2016, Prevederi accidente de munca si boli profesionale 2016, Contul de executie - Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat la data de 30.06.2016,
30.05.2016 - Post vacant - medic primar...

Casa Judeteana de Pensii Dambovita anunta scoaterea la concurs a postului vacant, de medic primar - specializarea expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca.

Relatii suplimentare:

Departamentul Resurse Umane
Telefoane: 0245-613845 - interior 225 si 0245-213308 - interior 225


20.04.2016 - Casei de Pensii Dâmboviţa i-au fost alocate pentru a 6-a serie a acestui an 237 bilete de tratament...

Casei de Pensii Dâmboviţa i-au fost alocate pentru a 6-a serie a acestui an 237 bilete de tratament în staţiunile Pucioasa, Olăneşti, Călimănești, Căciulata, Govora, Felix, Techirghiol, Slănic Prahova, Covasna, Herculane, Ef. Nord, Mangalia, Vatra Dornei, Lacu Sărat, Saturn, Slănic Mlodova și Amara, cu începere în perioada 05 – 09 mai 2016.

Listele cu persoanele beneficiare au fost afişate atât la sediul instituţiei, cât şi pe site; biletele pot fi achiziţionate de la Compartimentul „Bilete de tratament” al instituţiei noastre, situat la parterul clădirii din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1A, în perioada 20 – 27 aprilie 2016.

Pentru această perioadă instituția noastră dispune de 64 de bilete de tratament în stațiunile: Amara, Felix, Geoagiu, Lacu Sărat, Olănești, Slănic Prahova și Tușnad.


06.04.2016 - Casei de Pensii Dâmboviţa i-au fost alocate pentru a 5-a serie a acestui an 40 bilete de tratament...

Casei de Pensii Dâmboviţa i-au fost alocate pentru a 5-a serie a acestui an 40 bilete de tratament în staţiunile Pucioasa, Olăneşti, Călimănești, Căciulata, Tușnad, Govora, Sovata, Felix, Techirghiol, Slănic Prahova și Covasna cu începere în perioada 19 – 22 aprilie 2016.

Listele cu persoanele beneficiare au fost afişate atât la sediul instituţiei, cât şi pe site; biletele pot fi achiziţionate de la Compartimentul „Bilete de tratament” al instituţiei noastre, situat la parterul clădirii din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1A, în perioada 6 – 12 aprilie 2016.

Pentru această perioadă instituția noastră dispune de 239 de bilete de tratament în stațiunile: Amara,Căciulata, Covasna, Felix, Geoagiu, Govora, Herculane, Lacu Sărat, Mangalia, Olănești, Pucioasa, Sovata, Saturn, Slănic Prahova, Stâna de Vale, Techirghiol și Tușnad.


23.03.2016 - Somatii debitori
04.03.2016 - Casei de Pensii Dâmboviţa i-au fost alocate pentru a treia serie a acestui an 16 bilete de tratament în staţiunile Pucioasa, Olăneşti și Covasna.

Casei de Pensii Dâmboviţa i-au fost alocate pentru a treia serie a acestui an 16 bilete de tratament în staţiunile Pucioasa, Olăneşti și Covasna cu începere în perioada 18 – 21 martie 2016.

Listele cu persoanele beneficiare au fost afişate atât la sediul instituţiei, cât şi pe site; biletele pot fi achiziţionate de la Compartimentul „Bilete de tratament” al instituţiei noastre, situat la parterul clădirii din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1A, în perioada 7 – 10 martie 2016.

Pentru această perioadă instituția noastră dispune de 79 de bilete de tratament în stațiunile: Amara,Olănești și Pucioasa.


18.02.2016 - Casei de Pensii Dâmboviţa i-au fost alocate pentru a doua serie a acestui an 49 bilete de tratament în staţiunile Pucioasa, Olăneşti și Covasna cu începere în perioada 02 – 05 martie 2016.

Casei de Pensii Dâmboviţa i-au fost alocate pentru a doua serie a acestui an 49 bilete de tratament în staţiunile Pucioasa, Olăneşti și Covasna cu începere în perioada 02 – 05 martie 2016.

Listele cu persoanele beneficiare au fost afişate atât la sediul instituţiei, cât şi pe site; biletele pot fi achiziţionate de la Compartimentul „Bilete de tratament” al instituţiei noastre, situat la parterul clădirii din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1A, până la data de 24 februarie 2015.

Pentru această perioadă instituția noastră dispune de 43 de bilete de tratament în stațiunile: Amara (5), Buziaș (2), Olănești (4) și Pucioasa (30).


10.02.2016 - Precizari privind aplicarea Legii nr. 192/2015, respectiv a art. 1691 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare

PRECIZĂRI
privind aplicarea Legii nr. 192/2015, respectiv a art. 1691 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare

I. Legea nr.192/2015 se referă la creşterea punctajelor anuale realizate de pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale în aceste perioade, după cum urmează:
a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale;
b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite.

De această majorare beneficiază doar pensionarii ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 şi care, conform prevederilor legale în vigoare, nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform dispozițiilor anterioare care au acordat astfel de majorări, respectiv: OUG nr.100/2008, Legea nr. 218/2008, art. 78^2 din Legea nr. 19/2000, art. 169 din Legea nr.263/2010, precum şi de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii speciale după data de 1 aprilie 2001.

II. Cine nu a beneficiat de majorarea punctajelor:
De majorarea punctajelor pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale, nu au beneficiat:

 • Pensionarii în situația cărora la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special.
 • Pensionarii în situaţia cărora, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagii complete de cotizare mai mici decât cele prevăzute de legislația în vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie.

Exemple:
1. Pensionarii ale căror drepturi de pensie pentru limită de vârstă au fost stabilite conform legislaţiei anterioare datei de 01 aprilie 2001 în baza unor acte normative cu caracter special, recalculate conform prevederilor OUG nr. 4/2005 aprobată prin Legea nr. 78/2005:

 • nevăzătorii şi persoanele cu handicap;
 • persoanele pensionate conform prevederilor H.G. nr. 407/1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acorda salariaţilor din unităţile de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare;
 • persoanele pensionate conform prevederilor H.G. nr. 267/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria minieră;
 • persoanele pensionate conform prevederilor H.G. nr. 478/1990 privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale din Întreprinderea "Acumulatorul" Bucureşti şi Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de Acumulatori) Bistriţa ce se încadrează în grupele I şi a II-a de muncă în vederea pensionării, precum şi condiţiile de pensionare;
 • persoanele pensionate conform prevederilor Decretul - Lege nr. 114/1990 privind încadrarea unor categorii de salariaţi în grupele I şi II de muncă;
 • persoanele pensionate conform prevederilor H.G. nr. 266/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria extractivă, de petrol şi gaze.

2. Pensionarii ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 01.04.2001-01.01.2011 și în situația cărora la calculul punctajului mediu anual s-au utilizat stagii complete de cotizare mai mici decât cele prevăzute de legislația în vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie, astfel:

 • Persoanele care și-au desfașurat activitatea în unitățile miniere, pentru personalul care își desfășoară activitatea în subteran cel putin 50% din timpul normal de muncă în luna respectiva; 
 • Persoanele care și-au desfășurat activitatea în aviația civilă, pentru personalul navigant prevazut în anexa nr. 1 la Legea 19/2000;
 • Persoanele care și-au desfășurat activitate artistică în profesiile prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 19/2000;
 • Persoanele care și-au desfășurat activitatea în cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiații;
 • Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap, preexistent calității de asigurat (handicap accentuat/grav);
 • Pensionarii ale căror drepturi de pensie pentru limită de vârstă au fost stabilite/recalculate conform prevederilor Legii nr. 226/2006.

3. Pensionarii urmaşi ale căror drepturi de pensie de urmaş au fost stabilite anterior datei de 1 ianuarie 2011 şi a căror susţinători se încadrează în situaţiile precizate la pct. 1 şi 2.
4. Pensionarii de invaliditate ale căror drepturi de pensie au fost stabilite conform legislaţiei anterioare datei de 01.01.2011 şi care până la data de 31.12.2015 nu au îndeplinit condiţiile de trecere la pensie pentru  limită de vârstă şi nici nu au avut o schimbare de grad de invaliditate după data de 01.01.2011.

III. Recalcularea se va efectua, din oficiu, în termen de 24 de luni calculate de la data de 01.01.2016 și nu este nevoie de cerere depusă de beneficiari, în acest scop.

IV. Sumele cu titlu de pensie, rezultate în urma recalculării, se cuvin de la data de 01.01.2016.

V.  În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin.(1)-(3) din Legea nr.192/2015, rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.


09.02.2016 - Casa Naţională de Pensii Publice anunţă începerea procesului de alocare a biletelor la tratament balnear asigurate prin unităţile de tratament aflate în proprietatea sa. Prima serie începe în data de 15 februarie a.c. iar numărul total de serii este de 19.

Casa Naţională de Pensii Publice anunţă începerea procesului de alocare a biletelor la tratament balnear asigurate prin unităţile de tratament aflate în proprietatea sa.
Prima serie începe în data de 15 februarie a.c. iar numărul total de serii este de 19.
Durata sejurului (seriei) este de 16 zile, iar durata tratamentului balnear este de 12   zile.

Casei de Pensii Dâmboviţa i-au fost alocate pentru prima serie a acestui an 68 bilete de tratament în staţiunile Pucioasa, Amara, Olăneşti şi Covasna, cu începere în perioada 15 – 18 februarie 2016.
Pentru această perioadă dispunem de 35 de bilete de tratament în stațiunile Amara, Olănești și Pucioasa.

Listele cu persoanele beneficiare au fost afişate atât la sediul instituţiei, cât şi pe site; biletele pot fi achiziţionate de la Compartimentul „Bilete de tratament” al instituţiei noastre, situat la parterul clădirii din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1A.

Informăm, de asemenea, persoanele interesate, că până la data de 29 februarie 2016 pot înregistra cereri pentru acordarea biletelor de tratament aferente lunii aprilie; documentele necesare sunt: recomandarea medicală, actul de identitate, talonul de pensie şi cererea tipizată. Contravaloarea unui bilet de tratament este jumătate din cuantumul brut al pensiei şi se achită la ridicarea biletului.


28.12.2015 - Schimbari pentru 2016: valoare punct de pensie, cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, etc

Având în vedere prevederile:

 • Legii nr. 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
 • Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
 • Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.334/2015 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane, comunicăm următoarele:
 • Începând cu data de 1 ianuarie 2016 valoarea punctului de pensie este de 871,7 lei;
 • În anul 2016 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,09;
 • Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, potrivit art.15 din Legea nr. 340/2013 este de 2.681 lei;
 • Pentru anul 2014 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:
  • pentru condiţii normale de munca: 26,3%;
  • pentru condiţii deosebite de munca: 31,3%;
  • pentru condiţii speciale de munca şi pentru alte condiţii de muncă: 36,3%.

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă. În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de contribuţie de 5,1% aferentă fondurilor de pensii administrate privat; cota de 5,1% se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2016.
Diferenţa dintre cotele de contribuţie de asigurări sociale aprobate prin lege, funcţie de condiţiile de muncă, şi cota de contribuţie individuală de asigurări sociale se suportă de angajator.

 • La stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale se are în vedere valoarea corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, respectiv 13.405 lei;
 • Nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 804 lei, iar nivelul maxim de 13.405 lei;
 • Cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel:
  • în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2.681 lei;
  • în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.341 lei;
 • Începând cu 1 ianuarie 2016, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii, respectiv 698 lei.
 •      Cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv;

În anul 2016 tariful pentru un talon de plată  la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata pensiei în cont curent sau în cont de card este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv;

 • Începând cu data de 1 ianuarie 2016 indicele de corecţie utilizat la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii de către participanţii la fondurile de pensii administrate privat este de 0,80608.
 • Începând cu data de 1 ianuarie 2016, conform prevederilor art. 100 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie, în ordine, a următoarelor:

a) contribuția individuală a asigurărilor sociale de   sănătate datorată potrivit legii;
b) suma neipozabilă lunară de 1050 lei.

 • Începând cu 1 ianuarie 2016, potrivit dispozițiilor art. 160 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depășește valoarea, întregită prin rotunjire în plus la 1 leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv (872 lei în 2016).

În anul 2016 nivelul indemnizației sociale penstru pensionari, prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei minime garantate, este de 400 lei.
Începând cu 1 ianuarie 2016, pentru calculul dobânzilor și penalităților de întârziere în cazul contractelor de asigurare socială sunt aplicabile prevederile art. 174 și 176 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și complrtările ulterioare.

Potrivit art. I din Legea nr. 334/2015, termenul prevăzut la art. V și VII din OG nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război, se prorogă pânâ la data de 31 decembrie 2017.

Potrivit art. II din Legea nr. 334/2015, termenul prevăzut la alin. (2) al articolului unic din OG nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război, se prorogă pânâ la data de 1 ianuarie 2018.


14.12.2015 - Casa Națională de Pensii Publice anunță plata, în luna decembrie 2015, a ajutorului anual pentru veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război.

Casa Națională de Pensii Publice anunță plata, în luna decembrie 2015, a ajutorului anual pentru veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război. 

În conformitate cu prevederile art. 16, lit.g din Legea nr.44/1994,  veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, au dreptul la un ajutor anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei termice și electrice pentru nevoi casnice.

Acest ajutor se majorează anual prin hotărâre de guvern. Anul acesta, în temeiul HG nr. 951/2015, cuantumul ajutorului crește de la 300 lei la 335 lei pentru fiecare beneficiar.

Președintele CNPP, doamna Ileana CIUTAN, precizează că aceste drepturi se achită printr-un mandat separat de cel prin care se achită indemnizația cuvenită lunii decembrie.