Casa de pensii Dambovita

Casa Judeteana de pensii Dambovita

Legaturi utile

CODUL ETIC ŞI DE CONDUITA PROFESIONALA AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI AL PERSONALULUI CONTRACTTUAL DIN CADRUL CASEI JUDETENE DE PENSII DAMBOVITA-2020

» valoare punct de pensie
1442 lei
» Informatii de interes public
Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35
» bilete tratament
Arhiva 2020
Arhiva 2019
Arhiva 2018
Arhiva 2017
Arhiva 2016
Arhiva 2015
Arhiva 2014
Arhiva 2013
Arhiva 2012
Arhiva 2011
» PROGRAMUL RELATII CU PUBLICUL

Audiente conducere:

* activitate momentan suspendata

In fiecare zi de marti, intre orele 10.00 - 12.00, dupa cum urmeaza

 • LUCIAN PISTRITU - Director Executiv (Etaj 1 camera 113) - Din prima si a treia saptamana din luna
 • MIHAELA NICULAE - Director ex. adj. Pensii (Etaj 1 camera 103) - Din a doua si a patra saptamana din luna (Doar pentru activitatea de stabiliri si plati prestatii)
 • MARIANA SOARE - Director ex. adj. Economic (Etaj 3 camera 301) - Din a doua si a patra saptamana din luna (Doar pentru activitatea de bilete de tratament si stagii de cotizare)

GHISEUL NR. 1
Etaj I

Informatii stabilire drepturi de pensie (si pensii internationale)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

GHISEUL NR. 2
Etaj I

Depunere documente stabilire drepturi de pensii (constestatii)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

GHISEUL NR. 3
Etaj I

Depunere documente si acordare ajutor de deces pentru PENSIONARI (CU EXCEPTIA ULTIMEI ZI LUCRATOARE DIN LUNA)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 11.00

GHISEUL NR. 4
Etaj I

Informatii plati drepturi de pensie (adeverinte)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

GHISEUL NR. 5
Etaj I

Informatii incompatibilitati

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

PARTER

REGISTRATURA GENERALA

luni - joi: 9.00 - 14.00 vineri: 9.00 - 11.00

PARTER

BILETE DE TRATAMENT

luni - joi: 9.00 - 14.00 vineri: 9.00 - 11.00

PARTER

CASIERIE - Plati ajutoare de deces
NU SE FAC PLATI IN ULTIMA ZI LUCRATOARE DIN LUNA

luni - joi: 10.00 - 14.30 vineri: 10.00 - 12.00

PARTER

CASIERIE - Incasari
NU SE FAC INCASARI IN ULTIMA ZI LUCRATOARE DIN LUNA

luni - joi: 8.30 - 9.00 / 10.00 - 14.30
vineri: 8.30 - 9.00 / 10.00 - 11.00

Etaj III
Camera 311

ADEVERINTE STAGII CAS - Depunere documente si acordare ajutor de deces pentru ASIGURATI
CU EXCEPTIA ULTIMEI ZI LUCRATOARE DIN LUNA

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

Etaj III
Camera 303

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

Casa Judeteana de pensii Dambovita

» Noutati
10.05.2017 - Recalcularea drepturilor de pensie potrivit legii Nr. 192/2015 pentru completarea legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

În Monitorul Oficial nr.334 din 08 mai 2017 a fost publicată HG nr.291/2017 privind completarea art.134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin HG nr.257/2011. Astfel, se asigură aplicarea unitară și echitabilă a prevederilor legale referitoare la pensionarii sistemului public de pensii care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a, ori în condiții deosebite și/sau condiții speciale de muncă.

Prin acest act normativ se aduc clarificări în ceea ce privește stagiul de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual în procesul de recalculare a pensiilor prevăzut de Legea nr.192/2015, astfel încât persoanele care au lucrat în condiții identice să beneficieze, la determinarea punctajului mediu anual, de stagii de cotizare identice.

Potrivit art. 1691 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii publice, cu modificările aduse prin Legea nr. 192/2015, aceste persoane beneficiază de o creștere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:

 • cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale;
 • cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite.

Este vorba despre pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislației anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite și/sau condiții speciale, dar care nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale în baza următoarelor acte normative: OUG nr.100/2008, Legea nr. 218/2008, art. 78^2 din Legea nr. 19/2000, art. 169 din Legea nr.263/2010, precum şi de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii speciale după data de 1 aprilie 2001.

Fac obiectul acestei recalculări:

 • Pensionarii în situația cărora la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special.
 • Pensionarii în situaţia cărora la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagii complete de cotizare mai mici decât cele prevăzute de legislația în vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie.

De aceste majorări nu au beneficiat mai multe categorii de pensionari, astfel:

 1. Pensionarii ale căror drepturi de pensie pentru limită de vârstă au fost stabilite conform legislaţiei anterioare datei de 01 aprilie 2001 în baza unor acte normative cu caracter special, recalculate conform prevederilor OUG nr. 4/2005 aprobată prin Legea nr. 78/2005.
 2. Pensionarii ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 01.04.2001-01.01.2011 și în situația cărora la calculul punctajului mediu anual s-au utilizat stagii complete de cotizare mai mici decât cele prevăzute de legislația în vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie.
 3. Pensionarii urmaşi ale căror drepturi de pensie de urmaş au fost stabilite anterior datei de 1 ianuarie 2011 şi a căror susţinători se încadrează în situaţiile precizate la pct. 1 şi 2.
 4. Pensionarii de invaliditate ale căror drepturi de pensie au fost stabilite conform legislaţiei anterioare datei de 01.01.2011 şi care până la data de 31.12.2015 nu au îndeplinit condiţiile de trecere la pensie pentru  limită de vârstă şi nici nu au avut o schimbare de grad după data de 01.01.2011.

Recalcularea acestor pensii se realizează, potrivit legii, pe o perioadă de 24 de luni, actul normativ adoptat stabilind etapele de recalculare și de plată a drepturilor.

Recalcularea drepturilor de pensie conform Legii nr.192/2015 se realizează, din oficiu, iar drepturile de pensie recalculate se acordă de la data de 01.01.2016 și se plătesc în etape, astfel:

În luna iulie 2017, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1990-31 martie 2001 inclusiv;

În luna noiembrie 2017, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-31 decembrie 2010 inclusiv.

În situaţia în care, în urma recalculării, rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.


27.04.2017 - Comunicat de presă – aplicarea prevederilor OUG nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

În vederea aplicării unitare a prevederilor OUG nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, vă transmitem următoarele precizări:

 • Oug nr. 32/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288/24.04.2017 și intră în vigoare la aceeași dată;
 • Încheierea contractului de asigurare socailă în temeiul prevederilor Legii nr. 186/2016, modificată prin OUG nr. 32/2017, poate fi solicitată până la data de 31.12.2017; perioada pentru care se poate încheia asigurare în sistemul public de pensii, în baza acestui act normativ, este de cel mult 5 ani calendaristici anteriori încheierii contractului;
 • Suma cu titlu de contribuție de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranșe lunare, fără a depăși data de 31.12.2017;
 • Suma reprezentând contribuție de de asigurare sociale datorată, care se achită într-o tranșă, se calculează astfel încât să fie corespunzătoare unei/unor luni întregi din perioada pentru care solictă asigurarea în sistemul public;
 • În situația contractelor de asigurare socială încheiate în data de 31.12.2017, plata contribuției de asigurări sociale nu poate fi făcută decât într-o singură tranșă, în aceeași zi;

Reamintim, în baza Legii nr. 186/2016, poate încheia contract de asigurare socială, orice persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

 • nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
 • nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
 • nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

10.04.2017 - PRECIZĂRI REFERITOARE LA PLATA DREPTURILOR DE PENSIE ÎN LUNA APRILIE 2017

Având în vedere apropiatele Sărbători Pascale și din dorința de a veni în sprijinul beneficiarilor de pensii, Casa Națională de Pensii Publice și C.N. Poșta Română S.A. și-au manifestat disponibilitatea de a devansa plata pensiilor cu două zile.

Astfel, în luna aprilie, plata pensiilor la domiciliul pensionarilor se va realiza în perioada 12 – 26 aprilie, iar în cazul pensionarilor avizați la domiciliu (persoane care nu au fost găsite acasă) plata se face până la data de 27 aprilie, la ghișeele poștale.

Pentru a asigura realizarea acestei măsuri, conducerea CNPP a întreprins toate diligenţele în vederea întocmirii documentelor de plată şi transmiterii acestora către oficiile poştale în vederea achitării drepturilor de pensie conform noului calendar.

Folosim această ocazie pentru a transmite Sarbători fericite tuturor beneficiarilor serviciilor asigurate de Casa Națională de Pensii Publice.


06.04.2017 - În data de 10 aprilie 2017, între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Târgovişte

În data de 10 aprilie 2017, între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Târgovişte, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Dâmboviţa şi pentru a primi petiţii.

Activitatea se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, situat în municipiul Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr. 1, în spaţiul pus la dispoziţie în acest scop.

Acordarea audienţelor este gratuită, iar cererile adresate instituţiei Avocatul Poporului sunt scutite de taxă de timbru.

Pentru primirea în audienţă nu este necesară programarea, toate persoanele care se vor prezenta vor fi primite în audienţă.

Recomandăm persoanelor care solicită audienţă să prezinte şi documente referitoare la problema sesizată.
Orice persoană care se simte nedreptăţită de faptele unui funcţionar public din autorităţile centrale ori locale  se poate adresa Avocatului Poporului.

Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului trebuie să cuprindă informaţii complete referitoare la datele de identificare ale persoanei lezate (nume, prenume, domiciliu), drepturile şi libertăţile încălcate, faptele invocate, descrierea lor, autoritatea reclamată, dovada întârzierii sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona cererea, menţiunea obligatorie dacă petiţia face obiectul unei cauze aflate pe rolul instanţei judecătoreşti sau dacă a format obiectul unei judecăţi, precizarea autorităţilor publice care au fost sesizate anterior.

Totodată, la cerere se anexează actele doveditoare (în copie).

Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice, faţă de abuzurile suferite din partea funcţionarilor publici sau autorităţilor centrale (ministere, departamente, agenţii guvernamentale, oficii sau servicii ale acestora); administraţiei locale (prefecturi, primării, consilii judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale); instituţiilor publice (direcţii, inspectorate, servicii, oficii).

Nu intră în competenţa instituţiei Avocatul Poporului actele autorităţii judecătoreşti, ale Parlamentului, Preşedintelui sau ale Guvernului.


05.04.2017 - TABEL NOMINAL cu persoanele care au fost selectate sa participe la concursul din data de 25.04.2017, ora 11.00 proba scrisă si 27.04.2017, ora 11.00 proba de interviu

TABEL NOMINAL cu persoanele care au fost selectate sa participe la concursul  din data de 25.04.2017, ora 1100 proba scrisă si – 27.04.2017 ora 1100  – proba de interviu,  pentru ocuparea   functiei publice, de executie, vacante de :

Consilier,  clasa I, grad profesional principal – in cadrul  Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Informatica

În urma verificării actelor depuse la dosar, Comisia de concurs a stabilit ca sunt indeplinite condiţiile  legale,  pentru  participarea la concurs a urmatorilor candidati selectati:

Nr. crt.

Numele si Prenumele

Nr. Inregistrare

Directia / Serviciul

Functia publica pentru care candideaza

Selectat / Neselectat

1

Ana  Adrian

4969/27.03.2017

Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Informatica

 

consilier clasa I, grad profesional principal

Selectat

2

Ene Razvan - Ionut

4970/27.03.2017

Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Informatica

 

consilier clasa I, grad profesional principal

Selectat

Afisat astazi,  04.04.2017-  ora 13.00   la sediul Casei Judetene de Pensii Dambovita.

 

Comisia de concurs:

Preşedinte:    Lucian Romeo Pistritu  - Sef Serviciu Comunicare, Relatii Publice si Informatica

Membrii:        Viorica Pavel    - Consilier,  Institutia Prefectului - Reprezentantul  ANFP

Constantin Adrian Găgeatu  - Consilier,  DIESC- CNPP

Secretar:        Luminita Radulescu        - Consilier,  Compartiment Resurse Umane


30.03.2017 - Casa Judeţeană de Pensii Dambovita organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de medic primar specialitatea expertiză medicală si recuperarea capacităţii de muncă din cadrul Cabinetului de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacităţii de Muncă Targoviste.

Casa Judeţeană de Pensii Dambovita, cu sediul în Targoviste, strada T. Vladimirescu,nr.1A, judetul Dambovita, organizează concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr.869/09.07.2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice în vederea ocupării postului vacant de medic primar, specialitatea  expertiză  medicală si recuperarea  capacităţii de muncă din cadrul Cabinetului de Expertiza Medicala si Recuperarea  Capacităţii de Muncă Targoviste.

Conditii de participare la concurs :

 1. Să fie licenţiat(a) al unei instituţii de învăţământ universitar medical, acreditată de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, în condiţiile legii, 
 2. A obţinut specialitatea în expertiză medicală  si recuperare a capacităţii de muncă
 3. Are gradul profesional de  medic  primar in  specialitatea de  expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca,
 4. Practică în mod curent specialitatea de expertiză madicală a capacităţii de muncă, 
 5. Să indeplineasca condiţiile prevazute la art. 370 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
 6. Capacitatea de a lucra în condiţii specifice ( lucrul cu publicul, efort intelectual prelungit),

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. cerere în care se menţionează postul pentru care candidaţii doresc să concureze;
 2. copie de pe actul de identitate;
 3. copie certificat de naştere;
 4. copie certificat de căsătorie
 5. copie de pe diploma de medic şi adeverinţă de confirmare în gradul profesional;
 6. cazierul judiciar /declaraţie scrisă din care să rezulte că, nu a fost condamnat penal sau nu se află în curs de cercetare penală pentru fapte care-l fac incompatibil cu postul pentru care doreşte să concureze;
 7. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 8. dovada/înscrisul din care să rezulte că in ultimii 5 ani nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ori la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
 9. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 din Ordinul M.S. nr.869/2015;
 10. certificat medical din care să rezulte starea de sanatate, faptul  că este apt din punct de vedere  fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității în postul pentru care candidează;
 11. copie de pe carnetul de muncă și adeverintă de salariat pentru vechime în muncă, pentru perioada de după 01.01.2011.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, sau în copii legalizate.

Precizăm că la nivelul Casei judetene de Pensii Dambovita  nu se percep taxe de participare la concurs pentru candidaţi.
Înscrierile se fac la sediul Casei Judetene de Pensii Dambovita cu sediul în Targoviste, strada T. Vladimirescu, nr.1A, Judetul Dambovita, et.1, camera 108,  în termen de 15 zile de la data publicării anunţului în “Viaţa Medicală”, adica in perioada 31.03.2017 – 14.04.2017.

Concursul se va desfăşura, în termen de maxim 90 de zile de la apariţia prezentului anunţ în “Viaţa Medicală”.

Anuntul este publicat in revista « Viata Medicala «  nr. 13/31.03.2017, pag.12.

Concursul  nu se va desfăşura în conditiile stabilite mai sus, dacă prin reglementari sau dispozitii ale celor in drept se va dispune altfel.

Tematica de concurs, bibliografia si relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane al Casei Judetene de Pensii Dambovita, tel: 0245/ 213.308, int.225, fax: 0245 640 487.


10.03.2017 - CASA JUDETEANA DE PENSII DAMBOVITA anunta organizarea concursului de ocupare a functiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal – in cadrul Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Informatica

CASA JUDETEANA DE PENSII  DAMBOVITA  anunta organizarea concursului de ocupare a functiei publice de execuţie vacante  de:

Consilier,  clasa I, grad profesional principal – in cadrul  Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Informatica

Concursul se va organiza la sediul Casei Judetene de Pensii - Dambovita,   str.                                T. Vladimirescu,  nr. 1A,  localitatea Targoviste, Judetul Dambovita  si se va desfasura dupa cum urmeaza:
- proba scrisa se va sustine in data de 25.04.2017, incepand cu ora 1100
- interviul se va sustine in data de 27.04.2017, incepand cu ora  1100

Conditiile de participare la concurs sunt urmatoarele:

Condiţii generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicata, cu modificările şi completările ulterioare :
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice:

 • Studii necesare : studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respective studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,  in domeniul automatica, ingineria sistemelor, calculatoare, tehnologia informatiei economice, stiinte ingineresti.
 • Vechimea in specialitate necesara: 5 ani
 • Alte conditii :
 • cunostiinte medii IT, in domeniile: instalare, configurare si administrare site, configurare si administrare sisteme de operare lucrul cu baze de date SQL ,UNIX,
 • cunostiinte avansate IT, in  domeniile  de administrare a sistemelor  de operare lucrul cu baze de date VISUAL FOXPRO, ACCES, EXCEL, WINDOWS,  arhitectura si administrare retele.

Candidatii vor depune dosarele in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului  in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a III-a, la sediul Casei Judetene de Pensii –Dambovita,   str. T.Vladimirescu,  nr. 1A,  Targoviste .

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
         a) copia actului de identitate;
         b) formularul de înscriere;
         c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
         d) copia carnetului de muncă si o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate, dupa data de 01.01.2011 conf.Ordinului ANFP nr.192/2013;
         e) cazierul judiciar;
         f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
         g) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
         h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele menţionate mai sus, se prezinta însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Casei Judetene de Pensii-Dambovita.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 263/2010 privind Sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010.
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Documentatie de specialitate privind: Sistemul de operare, Unix, retele de calculatoare, baze de date – Micosoft Acces, SQL, Visual FoxPro, Microsoft Office, , Excel, Windows Internet, Intranet, protocoale de comunicatie.

Relatii suplimentare :
Compartiment     : Resurse Umane/Sreviciu Comunicare, Relatii Publice , Informatica
Telefon: 0245-613845 ; 0245- 213308 - interior 225 sau 111


08.02.2017 - Tabel nominal cu persoanele care au fost selectate sa participe la concursul din 21.02.2017 - proba scrisa si 23.02.2017 - proba de interviu.

Tabel nominal cu persoanele care au fost selectate sa participe la concursul din 21.02.2017 - proba scrisa si 23.02.2017 - proba de interviu.


10.01.2017 - Casa Judeteana de Pensii Dambovita angajeaza...

Casa Judeteana de Pensii Dambovita anunta scoaterea la concurs a postului vacant, functie publica de executie, de:

 • Consilier, clasa I, grad profesional asistent - in cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii din Directia Stabiliri si Plati Prestatii.

Relatii suplimentare:

- Compartiment Resurse Umane
Telefon: 0245-613845 - interior 225, 0245-213308 - interior 225

- CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE SI CONDITII SPECIFICE -


27.10.2016 - Legea care permite plata retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale, Legea nr.186/2016, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 24.10.2016 şi, ca atare, a intrat în vigoare azi, 27.10.2016.

1. Legea care permite plata retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale, Legea nr.186/2016, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 24.10.2016 şi, ca atare, a intrat în vigoare azi, 27.10.2016.

2. În temeiul acestui act normativ, poate încheia contract de asigurare socială, orice persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

- nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
- nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
- nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

3.       Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz:
-  actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie;
-  procura specială autentificată în condițiile legii, în cazul încheierii contractului prin mandatar;
-  declaraţia pe propria-răspundere, care se completează la sediul Casei de Pensii.

4.       Contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr.186/2016 se încheie numai pentru perioade anterioare (pentru cel mult 5 ani anteriori încheierii contractului). Formularul de contract se completează la sediul Casei de Pensii.

5.       Pentru perioadele viitoare, asigurarea voluntară se realizează prin încheierea contractului de asigurare socială în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

6.       Încheierea contractului de asigurare socială în temeiul prevederilor Legii nr. 186/2016 poate fi solicitată numai în perioada 27.10.2016 – 27.04.2017.

7.       Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi data de 27.04.2017.
Suma reprezentând contribuţie de asigurări sociale datorată se actualizează cu indicele de inflaţie, conform prevederilor art. 6 alin.(2) din Legea nr.186/2016, ori de câte ori se face plata contribuţiei.
Plata contribuției se poate face în numerar, la casieria Casei de Pensii, sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege, în contul deschis la Trezoreriea Statului pe seama Casei de Pensii.


16.09.2016 - CJP Dambovita anunta ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, gradul profesional principal...

Casa Judeţeana de Pensii Dambovita anunta ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Plati Prestatii- Directia Stabiliri si Plati Prestatii, prin modalitatile prevazute de art. 56 din Legea 188/1999.

Relatii Suplimentare se pot obtine de la Casa Judeteana de Pensii -Compartimentul Resurse Umane, Camera 108 - localitatea Targoviste, strada T. Vladimirescu, nr. 1A, Judetul Dambovita.


01.08.2016 - Anunt angajare - Cabinetul de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca Pucioasa
26.07.2016 - » Legea nr. 155/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
» Legea nr. 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
26.07.2016 - Repartizarea pe trimestre a creditelor din bugetul de stat la capitolul 68.01, Prevederi B.A.S.S. 2016, Prevederi accidente de munca si boli profesionale 2016, Contul de executie - Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat la data de 30.06.2016,
30.05.2016 - Post vacant - medic primar...

Casa Judeteana de Pensii Dambovita anunta scoaterea la concurs a postului vacant, de medic primar - specializarea expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca.

Relatii suplimentare:

Departamentul Resurse Umane
Telefoane: 0245-613845 - interior 225 si 0245-213308 - interior 225